SKEPTISK: – Både statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, har ved flere anledninger slått fast at det skal tas hensyn til fiskeriinteressene, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.

Fiskebåt: – Overrasket over omfanget av områdene som er avsatt til havvind

Fiskebåt er overrasket over hvor store områder som er avsatt til havvind i NVE sin rapport. – Vi må nå ta en grundig gjennomgang av de foreslåtte områdene, sier adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt.

Tirsdag leverte NVE sin rapport til Olje- og energidepartementet hvor de har identifisert areal til havs tilsvarende mer enn 30 GW havvindproduksjon.

– For tidlig å si noe om konsekvenser

Til sammen er det foreslått 20 områder fordelt langs hele kysten med et samlet areal på 54 000 kvadratkilometer.

– NVE påpeker at det vil være områder med interessekonflikter. Foreløpig er det for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette kan få for fiskerinæringen, sier Audun Maråk i en pressemelding.

Fiskebåt vil nå gå grundig gjennom rapporten for å vurdere områdene som er foreslått med fokus på hvordan fiskeriinteressene er vektlagt. For Fiskebåt har det hele tiden vært viktig å hente inn ny kunnskap, og at forskning må prioriteres.

– Ved framtidige utbygginger er det viktig at det blir tatt hensyn til bærekraftig forvaltning av ressursene, og at vandring, gyting og reproduksjon ikke rammes, sier Maråk.

– Ikke fått medhold

Han minner regjeringen på at fiskerne ikke skal fortrenges fra sine fiskeområder.

– Både statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, har ved flere anledninger slått fast at det skal tas hensyn til fiskeriinteressene ved utbygginger, og at fiskerne ikke skal fortrenges fra sine områder. Vi registrerer imidlertid at Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet ikke har fått medhold i å hindre utbygging i området Sønnavind i Skagerak. Vi merker oss også at Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, har økt både i areal og kapasitetsutvidelse. Skal vi lykkes med å få til en fredelig sameksistens med hensyn til bærekraftig forvalting av ressursene, ivaretakelse av de tradisjonelle fiskeriene, så må resultatet av denne prosessen være i tråd med regjeringens lovnader om å ikke svekke fiskeriressursene eller føre til at fiskerne må oppgi viktige fiskefelt, sier Maråk.