Gå til innhold

Fiskeridirektoratet søker fartøy til opprenskningstokt

Årets tokt for opprenskning av tapte fiskeredskaper nærmer seg. Foto: Gjermund Langedal, Fiskeridirektoratet
Årets tokt for opprenskning av tapte fiskeredskaper nærmer seg. Foto: Gjermund Langedal, Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet søker etter fartøy til opprenskning av tapte fiskerredskaper.

Fiskeridirektoratet årlig opprenskningstokt av tapte fiskeredskaper nærmer seg. Nå søker direktoratet om leie av et større fartøy for gjennomføring av årets tokt.

Tokt i uke 32 til 36

Toktet skal gjennomføres i tidsrommet fra uke 32 til 36, det vil si fra starten av august til starten av september.

Bergen vil mest sannsynlig være start og avslutningshavn, står det i anbudspapirene.

Mens fartøyet vil bli rigget og losset ved Eggesbønes, ved Ålesund, hvor alt utstyret blir lagret.

Fartøyet leies for ca 40 døgn heter det i utlysningen, og toktet har en verdi på kr 5,0 mill kr. I tillegg dekker oppdragsgiver utgifter til bunkers.

Bemannet for døgndrift

Fartøyet må være bemannet for døgndrift, og det vil til enhver tid være en person fra Fiskeridirektoratet om bord på fartøyet. I kortere intervaller kan være aktuelt med to personer om bord. Det må derfor være lugarplass til minst to personer fra direktoratet.

Arbeidsspråket om bord er norsk, både skriftlig og muntlig.

Rusk og rask fra forrige års opprenskningstokt. Foto: Gjermund Langedal, Fiskeridirektoratet
Rusk og rask fra forrige års opprenskningstokt. Foto: Gjermund Langedal, Fiskeridirektoratet

Stiller krav til fartøy

Fiskeridirektoratet stiller derimot en rekke krav til leie av et fartøy til denne type oppdrag. Blant annet til fartøylengde, utrustning og lagringsplass.  

Fartøyet må ha en lengde på minimum 40 meter, og ha godkjente sertifikater for toktets fartsområde. Det skal kunne operere langs norskekysten uten losplikt og uten spesielle tillatelser for denne type operasjoner, ferdsel og havnanløp.

Dekksutrustning

Videre må fartøyet være utrustet med kran(er), som kan betjene løft på arbeidsdekket, minimum en nettrommel, som er plassert for innhaling over hekk. Det skal være to vinsjer, der vaierlengde på minst en av vinsjene skal være på minimum 1200 meter og på den andre minimum 600 meter.

Lagringsplass

Det skal være lagringsplass for redskaper som tas opp, både på dekk og lasterom. Redskaper som skal til gjenvinning lagres i sekker. Materialer som ikke skal til gjenvinning skal lagres i tre containere, plassert på dekk.

Det er også et krav om at det skal være lagringsplass til minst 500 snøkrabbeteiner, med ca 30 teiner i hver stabel.

Ellers skal fartøyet være utrustet med kommunikasjonsutstyr, ekkolodd og Olex.

Mest lest