TREKKER NORD OG ØST: – Sildefiske så langt øst har vi ikke hatt siden sildebestanden tok seg opp igjen på 80-tallet, så trenden med at silda er lenger nord og øst vises tydelig, skriver Sildesalgslaget i sin ukesrapport. I fremkant av bildet ses spekkhoggere, som i stadig større antall vil ha en smak av fangsten.

Siste innspurt på sildekvoten: – Ikke vært fisket sild så langt øst siden 80-tallet

– Mange er ferdige med sildekvoten og dette gjør at ukeskvantumet går ned, melder Sildesalgslaget i sin ukesrapport.

Publisert Sist oppdatert

Silda fiskes så langt øst som Alta, og det er positivt brislingfiske i Oslofjorden.

Mange ferdige med sildekvoten sin

Mange er ferdig med sildekvoten og dette gjør at ukeskvantumet går ned. 

– Sist uke fikk vi 24 000 tonn innmeldt. Og det er kystgruppen som bidrar mest denne uken med 13 700 tonn, fra ringnot har vi 5 500 tonn og utenlandske båter bidrar med 4 800 tonn.

Av kyst sitt kvantum så er 5 300 tonn fisket av de minste båtene som leverer direkte til føringsbåt. Her har seks forskjellige føringsfartøy vært i sving på fjordene. Båtene fisket helt i starten av uken på Kvænangen, og forflyttet seg så til Øksfjord i Loppa kommune. 

Nå fiskes det i Altafjorden

Senere i uken trakk flåten lenger øst og inn i Altafjorden. 

– Sildefiske så langt øst har vi ikke hatt siden sildebestanden tok seg opp igjen på 80-tallet, så trenden med at silda er lenger nord og øst vises tydelig.

Størrelsen på silda i nord ligger i området 279- 312 gram, veid snitt er på 295 g. 

–Dette er super størrelse for filetering, og da til det beste produkt som er skinnfri filet.

Av det utenlandske kvantum har en færøysk båt hatt to fangster med til sammen 2.500 t fra islandsk farvann. Silda her er større og består av eldre årsklasser, der siste fangst hadde snitt på 350 g. Silda trekker nå østover, og det forventes at denne vil komme inn i færøysk farvann før den så går øst i Smutthavet eller norsk sone.

Det gjenstår nå bare 21 300 tonn av kvoten på 388 490 tonn, og dette vil normalt bli fisket på en god uke. Vi forventer derfor lite sildefiske i desember.

Laveste makrellkvantum i høst

Det forventes lite makrell fremover. 

– Vi fikk høstens laveste makrellkvantum med vel 1 800 tonn. Foruten noe slumper fra norske båter så er dette bidrag fra to utenlandske båter som har fisket 1 700 tonn øst for Shetland.

Restkvoten av nordsjøsild

En del båter har vært ute og fisket restkvoten på nordsjøsild og totalt er det fisket 2 800 tonn sist uke. Av dette kvantum er det omsatt 2 000 tonn til konsum.

– Fisket har i hovedsak foregått i britisk sone, og det har vært variable størrelser på silda. Laveste snitt har vært på 110 g og høyeste med snittvekt på 191 g.

Kvoten er så å si tatt med en rest på beskjedne 3.300 t av en kvote på 117.171 t.

Mer fart i brislingfisket

Det ble mer fart i brislingfiske på kysten, og da spesielt i Oslofjorden. 

– Av et totalkvantum på 316 tonn er nesten 280 tonn tatt derfra. Det resterende er fisket i Sognefjorden.

Brislingen i Oslofjorden er som normalt større enn vestpå. Størrelsene her ligger i området 60 - 83 stk/kg, noe som da er egnet til krydring.Fra Sogn så er det brisling til hermetikk, med størrelser i området 95 stk/kg.

– Vi har de senere år sett at brislingfiske har vært best på senhøsten og tidlig vinter, så vi får håpe på gode brislinguker fremover.

Mer hestmakrell

Også i dette fisket har det tatt seg opp på fjordene i Rogaland og Vestland. Fra fem forskjellige båter er det fisket 120 tonn med stor hestmakrell, der størrelsene varierer fra 400 til 550 g.

Fisket på «Kanten» og Færøysonen:

– Fra seks forskjellige båter har vi sist uke innmeldt 2 100 tonn kolmule, 415 tonn strømsild, vel 60 tonn øyepål. Et par båter har fisket kolmule i Færøysk farvann, og søndag kveld meldte «Endre Dyrøy» inn 900 tonn derfra.