Illustrasjonsbilde

62 % av alle dødsulykker til sjøs siste 5 år skyldes fall

Fallhendelser er Sjøfartsdirektoratets definerte fokusområde for 2023. Fall er årsaken til nesten halvparten av alle dødsulykker til sjøs de siste ti årene.

Publisert Sist oppdatert

Statistikken viser at 46 prosent av dødsulykkene til sjøs de siste ti årene skyldes fall. Når det gjelder antall personskader til sjøs i samme tidsperiode skyldes 35 prosent fallhendelser, altså over én tredjedel.

Vi ser også at trenden dessverre er økende. De siste fem årene har 62 prosent av dødsulykkene til sjøs bakgrunn i fallhendelser, og de siste 12 månedene er tallet hele 83 prosent (pr. oktober 2022).

Av alle de ulike hendelsene, oppnådde fallhendelser høyest risikoscore under risikovurderingene i 2022.

Fokusområdet internt og eksternt

Sjøfartsdirektoratet arbeider kontinuerlig med sjøsikkerhet gjennom virkemidler som blant annet regelverkarbeid, ulykkesoppfølging, læring av hendelser, sertifikatutstedelser, tilsyn, revisjoner og dokumentkontroll.

Hvert år siden 2014 har et spesifikt fokusområde blitt definert og viet spesielt stor oppmerksomhet gjennom året. Fokusområdet blir valgt på bakgrunn av årlige risikovurderinger der hendelser, trender og årsaker blir analysert.

Internt vil Sjøfartsdirektoratet legge opp til at samtlige medarbeidere skal være ekstra oppmerksomme på hva de kan gjøre for å bidra til å fremme fokusområdet. Det lages og tilpasses også spesifikke sjekklister til bruk i vårt tilsynsarbeid, og det gjøres flere tiltak med kampanjer og opplysningsarbeid.

Eksternt ønsker direktoratet at bransjen ser på sine prosedyrer og prosesser, tar aktive grep for å få til et kraftig løft innenfor fokusområdet, og lærer av hverandre. Gode sikkerhetstiltak og erfaringer bør ikke være en forretningshemmelighet eller et konkurransefortrinn. Erfaring kan utveksles i egne interessefora og det oppfordres til å ta flere initiativ på tvers av rederier og organisasjoner.

Vil motivere gjennom dialog

I de årlige risikovurderingene er flere deler av den maritime bransjen med og utgjør ekspertgrupper. Det er folk fra både rederier og aktuelle organisasjoner, samt fagavdelingene i Sjøfartsdirektoratet. Ekspertgruppene har også spilt inn forslag til tiltak som kan ha god effekt, og som dermed skal prøves ut.

Direktoratet tror det motiverer til å gjøre tiltak at man i forkant har vært med i vurderinger og analyser og gitt innspill til tiltak.

Ytterligere kontakt og informasjon vil foregå via ulike kanaler. På slutten av 2021 ble rådet Maritimt Samarbeidsforum sakkyndig råd for arbeids- og levevilkår for arbeidstakere på skip. Rådet vil bli orientert og kan også komme med innspill.

Videre vil informasjon og kampanjer spres gjennom Sjøfartsdirektoratets kanaler, for eksempel Sdir.no, Facebook og Instagram.