Havyard Group omsatte for 327 millioner første halvår

I juli 2022 ble Havyard Group og HG Group offisielt slått sammen. Det nye, sammenslåtte konsernet rapporterer en omsetning på 327 millioner kroner proforma for årets første seks måneder, og en solid finansiell stilling med en egenkapitalandel på 48 prosent ved utgangen av juni. Havyard gjentar sitt tidligere annonserte omsetningsmål på 550-600 millioner kroner og en operasjonell EBITDA margin på 5-6 prosent for helåret 2022.

Publisert Sist oppdatert

Gjennomføringen av sammenslåingen, gjennom overtakelse av aksjene i HG Group, markerer en viktig milepæl i utviklingen av Havyard som en helintegrert leverandør av etterspurte tjenester og løsninger til maritim, kraftintensiv og fornybar energi, heter det i en pressemelding.

I 2022 har konsernet fortsatt å dreie sine verftsaktiviteter fra nybygg mot ombygginger, reparasjoner og vedlikehold. Dette strategiske skiftet har medført at inntektsbasen til konsernet har blitt mindre volatil og mer motstandsdyktig mot markedssykluser.

Som følge av omstillingen fra nybygg til service, viser konsernets rapporterte omsetning og EBITDA en nedgang sammenlignet med samme periode i 2021. Konsernets EBITDA for perioden på 2,1 millioner kroner (proforma) ble påvirket av transaksjons- og restruktureringskostnader på 10 millioner kroner, samt midlertidig Covid-relatert fravær og endringer i enkelte kundeprosjekter, som har blitt utsatt til senere i 2022.

Havyard beholder sine tidligere annonserte finansielle mål for 2022, underbygget av en sterk ordrebok for det sammenslåtte konsernet på 253 millioner kroner. For helåret 2022 har selskapet et mål om en omsetning på 550-600 millioner kroner og en operasjonell EBITDA margin på 5-6 prosent. For helåret 2023 har Havyard et mål om en omsetning på 650-750 millioner kroner og en ytterligere forbedring av EBITDA-marginen til 7-8 prosent.

– I løpet av 2022 har vi gjennomført en vellykket transaksjon, samt reposisjonert Havyard Group for å dra nytte av sterke makrotrender. Vi har bygget en robust plattform av ulike selskaper, som muliggjør nye veier til vekst og et potensial for samarbeid og synergier på tvers av virksomhetene. Vår solide finansielle stilling gjør at vi er godt rustet og forberedt på å utnytte muligheter som måtte dukke opp innenfor M&A, sier konsernsjef Erik Høyvik i en pressemelding onsdag.

– Det sammenslåtte selskapet vil bidra til den grønne omstillingen ved å hjelpe kundene våre med å minimere sin miljøpåvirkning og sikre energieffektive løsninger, og Havyard Group har et solid grunnlag for langsiktig vekst, konkluderer Høyvik.