Årsregnskap

HARSTAD: «Grotanger» ved kai i Harstad, side om side med «Skrova», i forbindelse med dåpen i sommer.
HARSTAD: «Grotanger» ved kai i Harstad, side om side med «Skrova», i forbindelse med dåpen i sommer.

Brønnbåtrederi tredoblet overskuddet

IBESTAD: Brønnbåt Nord AS kan se tilbake på et svært lukrativt fjorår.

Publisert Sist oppdatert

Rederiet holder til på Engenes i Ibestad kommune, drifter brønnbåtene MS «Grotanger» og MS «Lifjell» og frakter fisk for oppdretterne i regionen.

Tredoblet overskuddet

I fjor kunne de kassere inn et overskudd på 60,1 millioner kroner, etter en omsetning på 167,8 millioner. Selskapet hadde en omsetningsvekst på 43,5 prosent og en tredobling av overskuddet fra året før.

Av overskuddet ble 3 millioner kroner avsatt til utbytte til aksjonærer, mens 57,1 millioner ble overført til egenkapital. Ved utgangen av 2021 hadde rederiet en egenkapital på 293 millioner kroner, som utgjorde en egenkapitalandel på 37,1 prosent.

Ny brønnbåt

Selskapets langsiktige gjeld økte til 394,4 millioner kroner i 2021, som følge av investeringen av ny brønnbåt, MS «Grotanger». Noe som bidro til at egenkapitalandelen ble redusert fra 64, 9 % i 2020 til 37,1 % i fjor.

Selskapet har i hovedsak langsiktige kontrakter med oppdretterne i Sør- og Midt-Tromsregionene, men de anser konkurransen i bransjen for å være stor.