Årsregnskap

Foto: Ulstein Group/SjimpHansen)
Foto: Ulstein Group/SjimpHansen)

Ulstein Verft i pluss

Ulstein Verft, som er et heleid datterselskap i Ulstein Group ASA, endte fjoråret med pluss i regnskapet, til tross for stor nedgang i omsetning.

Omsetningen i selskapet endte til slutt på 923,7 millioner kroner, en nedgang på over 500 millioner kroner sammenlignet med året før.

Samtidig ble utgiftene redusert med 488 millioner kroner. Dermed endte selskapet med et driftsresultat på 41,1 millioner kroner, mot 59,2 millioner året før. Dermed har selskapet leverte positive årsresultat to år på rad, etter flere år med underskudd.

- Året 2021 var igjen preget av Covid-19 sammen med fortsatt omstilling til nye markedssegmenter og tilhørende kostnader. Omstillingen har tatt tid og vært kostbar, men selskapet har i denne perioden arbeidet for å sikre likviditet og på sikt ytterligere styrking av egenkapitalen. Selskapet har likevel klart å opprettholde et høyt aktivitetsnivå gjennom deler av 2021, heter det i selskapets årsberetning.

Nøkkeltall

Tall i mill. kr 2021 2020
Omsetning923,71 430
Driftsresultat41,159,2
Driftsmargin %4,44,1
Resultat før skatt19,410,4
EK %24,38,7
Kilde: Brønnøysundregistrene

Eierselskapet, Ulstein Group ASA, endte med driftsinntekter på 1,2 milliarder kroner i 2021 og et driftsresultat på 56,3 millioner.

I løpet av fjoråret leverte verftet to nybygg. «Nexans Aurora» og «National Geographic Resolution» til henholdsvis Nexans og Lindblad Expeditions Holdings. Begge fartøyene ble nominert til Ship of The Year. Styret understreker i årsberetningen at det ikke var full kapasitetsutnyttelse gjennom fjoråret.

Selskapet forventer at det i tiden fremover vil være en økende etterspørsel etter kabelleggere, SOV, steininstallasjonsskip og andre installasjonsskip med stor krankapasitet.

I juli i år signerte selskapet kontrakt med rederiet Olympic om bygging av to nye konstruksjonsstøttefartøy (CSOV) til havvindindustrien. Kontrakten inneholder også en opsjon på ytterligere to skip.

- Hovedfokuset for selskapet i 2022 vil være å inngå nye kontrakter i et marked som fortsatt er krevende. Tilgangen på kompetanse, samt til innsatsfaktor i vår produksjon og den tilhørende prisutviklingen vil være med på å gjøre det stadig viktigere med forenkling og effektivisering, jobbe smartere og utvikle organisasjonen vår i takt med de endringer som skjer rundt oss. I denne sammenheng har Ulstein investert betydelig innen digital infrastruktur og nye digitale verktøy, skriver styret.