HMS «Queen Elisabeth».

– Viktig for befolkningen å se hvilke kapasiteter vi jobber sammen med

«Queen Elisabeth», Storbritannias største marinefartøy, er på besøk i Oslo. - Jeg mener det er viktig for vår egen befolkningen å se hvilke kapasiteter vi jobber sammen med. Det er marinefartøyers jobb er å være utenfor horisonten, men noen ganger trenger vi å vise de frem. De gjør en jobb ute i havet som ikke er synlig fra hovedstaden, sier sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen.

Publisert

Det store fartøyet, med blant annet jagerfly av typen F-35 om bord, ankom Oslo i tåke og snøføyk mandag 21. november sammen med flere andre britiske marinefartøy.

Skipet veier 65.000 tonn, er 280 meter langt og har soveplasser til 1.600 personer.

Storbritannias største marinefartøy

Skipet er britenes største marinefartøy og har aldri tidligere vært på Norges-besøk.

- Historisk har vi et tett slektskap med Royal Navy, og de senere årene har det tette samarbeidet også vokst veldig gjennom en økt aktivitet sammen i våre nærområder, sier sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen.

Norske og britiske marinefartøy trener og øver stadig oftere sammen som integrerte styrker i Nord-Atlanteren. Landene har et tett samarbeid om å planlegge aktivitet, og utveksler informasjon om situasjonen havområdet til en hver tid.

Viser seg frem

Sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen, fikk de bli med på innseilingen fra Drøbak og det siste stykket inn Oslofjorden og frem til hangarskipet la til kai nedenfor Akershus festning.

Fra venstre: Rune Andersen (Sjef i Forsvaret), Angus Essenhigh (Commander of the UK Carrier Strike Group), Eirik Kristoffersen (Forsvarssjef), Richard Wood (Storbritannias ambassadør) og Richard Pervin (Forsvarsattache).

- Jeg mener det er viktig for vår egen befolkningen å se hvilke kapasiteter vi jobber sammen med. Det er marinefartøyers jobb er å være utenfor horisonten, men noen ganger trenger vi å vise de frem. De gjør en jobb ute i havet som ikke er synlig fra hovedstaden, sier Andersen.

- Å skape sikkerhet i Nord-Atlanteren er bare noe vi kan gjøre sammen, og det er også det britiske perspektivet, selv om de har en større marine enn vår. Men maritim sikkerhet må vi ha et tett samarbeid om, ingen klarer å være alene, og sammen greier vi å ha kontroll og oversikt over det som skjer der ute, forklarer han.

Ny strategi

Under vinterøvelsen Cold Response 2022, var den britiske forsvarsministeren i Norge for å presentere Storbritannias nye forsvarsstrategi for nordområdene. Økt tilstedeværelsen i havområdene og tettere samarbeid med de nordiske landene er sentralt i den nye strategien.

- Det ser vi i praksis. De er mer kontinuerlig tilstede, og har en utstrakt hånd til oss slik at vi gjør dette sammen og kjenner hverandres planer frem i tid, opplyser Andersen.

Skipet blir liggende i Oslo frem til i morgen, 24. november.