Karianne E. Thorbjørnsen har lagt bak seg over 14 år i Fiskeridirektoratet, og har startet i NFD.

Fra Fiskeridirektoratet til Nærings- og fiskeridepartementet

Karianne E. Thorbjørnsen (42) har tatt steget inn i Nærings- og fiskeridepartementet, etter 14 år i Fiskeridirektoratet.

Publisert

Thorbjørnsen har jobbet med havbruk til havs-prosjektet både i Fiskeridirektoratet og som hospitant i NFD siden januar i år.

Karianne Thorbjørnsen deltok nylig på AquaNext i Stavanger, der hun la ut denne posten.

- En av hovedoppgavene mine i departementet blir å fortsette med dette, forteller hun til Kyst.no.

I tillegg til dette forteller Thorbjørnsen at det nok blir en del konkrete saker og andre oppgaver i departementet ellers.

- Jeg er jo ansatt i havbruksavdelingen, på seksjon for havbrukspolitikk og økonomi, så det blir nok mest oppgaver knyttet til akvakulturnæringen, påpeker 42-åringen.

God oversikt over forvaltningen

I Fiskeridirektoratet har seniorrådgiveren jobbet mest med regelverk knyttet til akvakulturtillatelser, slik at hun har mye erfaring med tildelingsregelverket, både med regelverksutvikling og behandling av konkrete saker.

- Jeg har for eksempel jobbet mye med utviklingstillatelser og oppfølging av en del av prosjektene. I løpet av årene jeg har vært i direktoratet har jeg opparbeidet meg ganske god oversikt over forvaltningen og har kjennskap til en god del av sektorregelverket, forklarer Thorbjørnsen.

- Hva tenker du blir den største forskjellen fra Fiskeridirektoratet og NFD?

- Den største forskjellen fra Fiskeridirektoratet er nok at jeg i departementet får større anledning til å arbeide med de store prosessene, og så er det jo nytt for meg å arbeide for en politisk ledelse, fremfor et rent fagdirektorat, sier hun avslutningsvis.