Hittil er det rundt 250 påmeldte til årets klyngekonferanse.
Hittil er det rundt 250 påmeldte til årets klyngekonferanse.

Den maritime klyngekonferansen 2022

Årets klyngekonferanse, med tema “Grønn maritim eksport”, arrangeres torsdag 22. september, på NMK i Ålesund.

Publisert

Temaet “Grønn maritim eksport” vil bli aktualisert mot de viktigste bevegelsene i dagens verdensbilde.

- Den grønne omstillingen og den uvisse framtiden for verdensøkonomien, er noen av trendene vi vil se temaet i lys av, heter det i programoversikten.

Åpen for alle

Konferansen er gratis og åpen for alle.

Konferansen har vært årlig siden oppstarten av klyngen i 2004/2006 (pilotperiode).

- Frem til 2014 hadde vi navnet NCE Maritime, men fikk GCE-status i 2014 og kalte oss GCE Blue Maritime da, forteller klyngeleder Daniel Garden.

Maritim eksport som satsingsområde

Klyngen består i høy grad av bedrifter med stor eksporthandel.

- Både regjering og Innovasjon Norge har stort fokus på eksport, og maritim eksport er et av satsingsområdene utpekt av NFD som skal øke kraftig frem mot 2030, sier Garden.

- I år har vi sett ekstra på eksport i klyngeanalysen som presenteres av Menon Economics på konferansen, og tenkte at det var en passende rød tråd for årets konferanse, legger han til.

250 påmeldte - men det forventes flere

I fjor var temaet ny strategi, “New Blue Deal”, som handler om å være best på det grønne, maritime skiftet.

- Vi vil også befeste vår gode eksportposisjon ute i verden, sier Garden.

Han forteller at det per nå, fire dager før konferansen skal avholdes, er cirka 250 påmeldte.

- Vanligvis kommer det en liten bølge med påmeldinger også de siste dagene før konferansen, sier han.

I år vil det også til en forandring være After Party etter konferansen.