STYRKER DEKNINGEN: – I dag har Kystverket fire AIS-satelitter i drift. Den første norske AIS-satellitten ble skutt opp i 2010, melder Kystverket.

Kystverket styrker AIS-dekningen med ny satelitt

Satelitten passerer over norske havområder hvert 90. minutt og sender trafikkinformasjon til Kystverkets AIS-nettverk i en 5-10 minutters periode.

Publisert Sist oppdatert

– Satellitten er utstyrt med en AIS-mottaker som kan observere fartøy over store havområder, melder Kystverket.

Til neste år vil det bli skutt opp ennå en satelitt, denne skal også ha kamerafunksjon.

En styrking av Norges beredskap

Satellittdataene inngår i Kystverkets nasjonale AIS-tjeneste som gir en kontinuerlig oversikt av trafikkbildet langs kysten og i norske havområder. Tjenesten er en viktig del av Norges maritime beredskap, og er i dag brukt av ulike norske myndigheter.

‒ NorSat-TD bidrar til å styrke overvåking av skipstrafikken i norske havområder. Siden AIS-satellittene har begrenset levetid, er en jevnlig fornying av AIS-satellittene viktig for å opprettholde en sikker og kontinuerlig drift av AIS-tjenesten, opplyser senioringeniør Bjørnar Kleppe i Kystverket.

Samarbeidet i over ti år

Kystverket har i over et tiår samarbeidet med Norsk Romsenter og Forsvarets forskningsinstitutt i et felles satellittprogram. I dag har Kystverket fire AIS-satelitter i drift. Den første norske AIS-satellitten ble skutt opp i 2010. I 2022 ble denne tatt ut av drift etter å ha sendt data med redusert kapasitet over lengre tid.

Tester ut mulige forbedringer

NorSat-TD er en såkalt teknologidemonstator som skal teste ut ny teknologi for styring av satellitter, kommunikasjon, navigasjon og maritim overvåking. Den skal blant annet teste ut en motor som kan gjøre det mulig å justere satellittens bane. Hvis dette kan tas i bruk på nye satellitter i fremtiden, kan det bidra til at vi får en bedre kontinuitet i trafikkbildet for havområdene enn vi har i dag. I tillegg skal det testes ut en ny kommunikasjonskanal basert på VDES-teknologi (VHF Data Exchange System) som gjør det mulig å overføre informasjon automatisk til skip.

Skyter opp ny satelitt i 2024

I begynnelsen av 2024 er det planlagt oppskyting av NorSat-4, en satellitt som er finansiert av Kystverket, Norsk Romsenter og Forsvaret. I tillegg til en ny AIS-mottaker, vil denne også være utstyrt med et jordobservasjonskamera med dag- og nattfunksjon.