Årsregnskap

MOLTECH: Fra venstre: Frank Heggelund (salgsingeniør) og Jørn Heggelund (salgsingeniør) under årets Lofotfishing.

Doblet nesten overskuddet på ett år

ÅLESUND: Moltech AS nesten doblet overskuddet fra 2020 til 2021.

Publisert Sist oppdatert

Moltech Norge AS omsatte i fjor for nærmere 37 millioner kroner. Det er 10,3 millioner mer enn året før. Med et driftsresultat på 6,4 millioner kroner, pluss 3 millioner fra 2020, endte de opp med et årsresultat på solide 4,9 millioner kroner.

Nesten doblet overskuddet

Med det nesten doblet de overskuddet på ett år, fra 2020 til 2021. Av overskuddet ble 3,1 millioner satt av til egenkapital, mens 1,8 millioner kroner gikk til utbytte til aksjonærene.

Ved regnskapsårets slutt hadde selskapet opparbeidet seg en egenkapital på 8,99 millioner kroner. Selskapet hadde ved årsslutt en kortsiktig gjeld på 9,9 millioner. I årsregnskapet opplyses det om at selskapet hadde fire årsverk sysselsatt i 2021.

Ledende leverandør

Selskapet, med hovedkontor i Ålesund, er en av landets ledende leverandører av skipselektronikk innen kommunikasjon, navigasjon og fiskeleting, og er hovedimportør av Sonic og Koden utstyr. De leverer utstyr til både kunder og forhandlere langs hele kysten.

Lang referanseliste

På referanselisten står flere av de mest moderne og effektive trålerne og ringnotfartøyene i flåten, men også kystflåten står på kundelisten til selskapet. Nylig har de levert fiskeleting, navigasjonsutstyr og matrise ombord i kystsjarken MS «Nordholmen», bygget ved Proas AS.

Eierskap

Moltech Norge eies av Moltech Holding AS. På eiersiden her finner man daglig leder og styreleder Trond Hveding (50 prosent) og styremedlem Frank G. Heggelund (50 prosent).