Hamek i Harstad

Hamek fortviler etter manglende svar fra UD

En måned etter at Harstad Mekaniske verksted søkte om dispensasjon til å ta imot russiske fiskebåter har verftet fortsatt ikke fått svar. Verftsdirektør Jan Oddvar Olsen er fortvilet, skriver iHarstad

Publisert Sist oppdatert

- Vi er i villrede om hva vi skal foreta oss, sier Jan Oddvar Olsen til avisen.

I midten av oktober ble alle havner, med unntak av Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø, stengt for russiske fiskefartøyer.

Signalene til myndighetene var at skipsindustrien i Harstad ville tape rundt 100 millioner kroner på en utestengelse av russiske båtene. I tillegg ville leveranseindustrien tape store beløp.

Ingen svar fra UD

18. oktober ble det sendt søknad om dispensasjon med kopi av alle kontrakter til UD.

Til tross for flere purringer er Jan Oddvar Olsen er ikke blitt klokere.

- Det er snart fire uker siden søknaden ble sendt, og over fire uker siden dialogen startet, man burde klare å svare i løpet av denne tiden, sier Hamek-direktøren.

Det har ikke lykkes iHarstad å få svar fra departementet om hvorfor det ikke er mulig å ta en beslutning.