Årsregnskap

LØFT: SEAONICS med et betydelig løft i 2021.

Snudde underskudd til solid overskudd

ÅLESUND: Seaonics AS har snudd underskuddet i 2020 til et solid overskudd i fjor.

Etter et betydelig underskudd på 69,6 millioner kroner i 2020 klarte selskapet ta grep og snu underskuddet til et solid overskudd i 2021.

Omsetningsøkning

Med en omsetning på 311,2 millioner kroner i 2021, mot 203 millioner i 2020, endte de til slutt opp med et årsresultat på 16,1 millioner i fjor. Det kommer frem av selskapets årsregnskap for 2021.

Kostnadssiden økte derimot også betydelig, fra 217,6 millioner til 297,2 millioner på et år. Økningen var i hovedsak på grunn av økte varekostnader. Driftsresultatet for fjoråret var på 13,9 millioner, opp fra minus 14,7 millioner i 2020.

Godt marked for leveranser

Seaonics AS driver utvikling, salg, service og leveranse av håndteringsutstyr og teknologi til maritim virksomhet. Gjennom hele 2021 styrket selskapet sin ordrereserve, og hadde ved årsslutt en rekordhøy ordrereserve.

– Det er for tiden et godt marked for leveranser av håndteringsutstyr og teknologi innen nevnte segment (maritim sektor), skriver selskapet i sin årsberetning.

Omstilling

De skriver videre at selskapet har benyttet mye ressurser de senere årene på å omstille seg mot leveranser i tråd med markedsutviklingen i retning automatiserte operasjoner, autonome fartøy, elektrifisering og grønn omstilling. Noe som ifølge selskapet passer godt i forhold til deres kompetanse og produktportefølje.

Styrket egenkapitalen

Selskapet eies i sin helhet av Vard Group AS, som i andre halvdel av fjoråret kjøpte resterende aksjoner i selskapet. Vard Group AS bidro i tillegg til å styrke selskapets egenkapital gjennom konvertering av gjeld, samt styrket likviditet gjennom et rammelån på 40 millioner kroner.