Pressemelding

FAGSJEF: Sjømat Norge vil fremover satse mer maritimt. Fra nyttår blir Hilde Flåten maritim fagsjef.
FAGSJEF: Sjømat Norge vil fremover satse mer maritimt. Fra nyttår blir Hilde Flåten maritim fagsjef.

Flåten blir ny fagsjef i Sjømat Norge

Sjømat Norge styrker sin maritim satsing rundt havbruksrederiene.

Publisert

Hilde Flåten blir ny maritim fagsjef i Sjømat Norge. Hun tiltrer fra nyttår. Det skriver Sjømat Norge i en pressemelding.

Havbruk stadig viktigere

De siste årene har Sjømat Norge fått en rekke havbruksrederi som medlemmer, og sjøfartsregelverket blir stadig viktigere for havbruksnæringen. I tillegg vokser sjøfartsregelverket inn i havbruksnæringen.

Arild Rød har hatt stillingen som fagsjef, og går nå over til en lederstilling i rederiet Boreal. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier han er svært takknemlig for den jobben Rød har gjort.

– Under hans ledelse har vi fått på plass tariffavtaler på sjøfartsområdet med Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet, sier Ystmark i pressemeldingen. Han mener at Sjømat Norge har blitt en sterk kraft for havbruksrederiene i Røds tid.

Bred erfaring

Flåten er et kjent navn for de som jobber opp mot havbruksrederiene. Hun er utdannet jurist og har jobbet ved et av landets fremste advokatkontor tidligere. I dag jobber hun som viseadministrerende direktør i Sjøoffisersforbundet. Hun har også lang fartstid i Nærings- og fiskeridepartementet, der hun blant annet har vært fagdirektør med ansvar for Sjøfartsdirektoratet.

– Hilde vil jobbe enda mer spisset mot dette viktige fagområdet. Vi skal i tillegg ansette en fagsjef som har mer teknisk kompetanse, og som kan styrke arbeidet rundt havbruk til havs og teknologibedriftene. Frem til nå har Arild Rød også gjort denne delen av arbeidet, informerer Ystmark.

– Som advokat vil hun også bidra til å løfte Sjømat Norges kompetanse på arbeidslivsområdet, skriver Sjømat Norge i pressemeldingen.