Det foregår nå det USA mener er et ulovlig uregulert fiske etter patagonsk tannfisk. Foto Wikimedia Commons
Det foregår nå det USA mener er et ulovlig uregulert fiske etter patagonsk tannfisk. Foto Wikimedia Commons

Russland saboterer fiskeriforvaltningen i Antarktis

Russland saboterer forvaltningen av tannfiskressursene i Antarktis ved at de har blokkert for ny avtale om kvoter. Storbritannia har svart med å la britiske fiskefartøy fiske uten kvotebegrensning. USA protesterer og vil antakelig erklære fangsten ulovlig.

Publisert Sist oppdatert

I mange år har fisket etter tannfisk og krill i Antarktis vært et at verdens best forvaltede internasjonale fiskerier. Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis trådte i kraft i 1982 som en del av Antarktis-traktaten. Konvensjonen forvaltes av Kommisjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis (CCAMLR) som har 26 medlemsland. Norge er ett av landene, og også ett av de land som har stor fiskeriaktivitet i farvannene rundt Antarktis.

For første gang på 40 år, foregår det nå et uregulert fiske etter tannfisk uten begrensninger i form av kvoter.

Ga tillatelse til fire linebåter

Storbritannia har gitt fire linebåter tillatelse til å fiske utenfor øya Sør-Georgia. Fisket i dette havområdet, som er på størrelse med Frankrike, er uregulert og per definisjon såkalt IUU-fiske. USA rasler nå med sablene, og truer med å forby import av tannfisk fra dette fiskeriet.

Norge har en lang historie i forbindelse med utnyttelse av marine ressurser i Antarktis. Dette bildet er fra hvalfangststasjonen Grytviken på South Georgia. Foto Alexander Ogurtsov, Dreamstime
Norge har en lang historie i forbindelse med utnyttelse av marine ressurser i Antarktis. Dette bildet er fra hvalfangststasjonen Grytviken på South Georgia. Foto Alexander Ogurtsov, Dreamstime

I fjor, mens spenningen mellom Russland og Vesten over Ukraina økte, avviste Russland alle å inngå avtale om kvotenes størrelse. Reglene i CCAMLR innebærer at bestemmelser om kvoter skal være enstemmige. Resultatet er at det i år ikke er vedtatt kvoter for patagons tannfisk.

Russland misbruker prosessen

Fiskeriene i farvannene i nærheten av Sør-Georgia har vært et eksempel på godt internasjonalt samarbeid for å stoppe uregulert fiske. Ansvarlig for hav i Greenpeace i Storbritannia, Will McCallum sier til Associated Press:

- Historien om beskyttelse av Antarktis, er en historie om fredelig samarbeid for menneskehetens felles beste. Russlands konsekvente vilje til å misbruke prosessen kan ikke unnskylde ensidige handlinger fra andre medlemmer av CCAMLR. Vi stoler på at land som tidligere har importert tannfisk fra Sør-Georgia, ikke vil akseptere fangsten, siden dette nå er et uregulert fiske.

Kritikere sier, ifølge Associated Press (AP), at Storbritannias svar – som er å utstede lisenser uten en CCAMLR-godkjent fangstgrense - er ulovlig i henhold til kommisjonens regler. Det svekker også Antarktis-traktaten som ble etablert under den kalde krigen. Amerikanske tjenestemenn har også privat fortalt sine britiske kolleger at USA sannsynligvis vil hindre import av tannfisk fanget nær Sør-Georgia, ifølge korrespondanse mellom amerikanske fiskerimyndigheter og medlemmer av kongressen.

Kan gjenopplive spenninger fra Falklandskrigen

Situasjonen risikerer også å gjenopplive Storbritannias spenninger med Argentina, som invaderte Sør-Georgia i 1982, som en del av krigen med Storbritannia om Falklandsøyene.

Artikkel fortsetter nedenfor kartet

Det skaper en farlig presedens," sa Evan Bloom, som i 15 år, frem til han gikk av med pensjon fra USAs utenriksdepartementet i 2020, ledet den amerikanske delegasjonen til CCAMLR. - Det russerne gjorde, bryter helt klart ånden til vitenskapsbasert fiskeriforvaltning, legger Evan Bloom til.

Kan bli ulovlig å importere til USA

Blant de som kjøper patagons tannfisk er New York-baserte Mark Foods. De er den største amerikanske distributøren av MSC-sertifisert tannfisk.

Administrerende direktør Barry Markman i Mark Foods avslo en intervjuforespørsel fra AP, men opplyste i en epost at selskapet hans ikke ville importere noe produkt som anses som ulovlig av amerikanske myndigheter.

Et godt kontrollert og forvaltet fiskeri

En tjenestemann fra myndighetene i Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene, som utstedte lisensene til båtene i samarbeid med det britiske utenriksdepartementet, sa at de tok grep for ikke å gi etter for russiske hindringer, som de ikke forventer vil ta slutt med det første. 70 prosent av øyenes inntekter kommer fra salg av fisketillatelser.

Fisket er et av de best forvaltede i verden, med fangstgrenser satt av Sør-Georgia under selve kvoten anbefalt av Antarktiskommisjonen. I tillegg har alle fartøy med tillatelse til å fiske i nærheten av øya observatører og manipulasjonssikkert elektronisk overvåkingsutstyr om bord.

Kystmagasinet har kontaktet pressekontakten ved Utenriksdepartementet, som opplyser at de ikke kan svare på spørsmål om denne saken på en søndag.