BEREDSKAP: Redningsselskapet har tre luftputebåter i beredskap. Her fra en øvelse på redning etter fall gjennom is.

Tre personer druknet i februar

Tre personer omkom i drukningsulykker i februar. Det kommer frem av Redningsselskapets drukningsstatistikk.

Så langt i år har sju personer druknet i Norge. Det er fire færre drukningsulykker enn i fjor, da 11 personer hadde druknet ved utgangen av februar.

Ulykkene i februar er fra ulike deler av landet og ulike alder. Felles er at alle omkomne var menn.

Ulykkene i februar

En av ulykkene skjedde i et innendørs basseng i Modalen kommune, Vestland fylke. Der en 15 år gammel gutt omkom i en drukningsulykke.

I Aure kommune, Møre og Romsdal, ble en mann i slutten av 80-årene funnet omkommet i sjøen like ved kaia der han hadde båt.

Den tredje ulykken skjedde på Senja i Troms og Finnmark, der en mann i 40-årene omkom etter at han ble tatt av en bråttsjø.