VIL HA MER SKATT: – Hvis skatten fra disse store fiskefartøyene går tilbake til kystkommunene, vil pengene kunne brukes til å utbedre havner og bygge gode kaier for fiskeflåten vår, sier Vardø-ordføreren til NRK.
VIL HA MER SKATT: – Hvis skatten fra disse store fiskefartøyene går tilbake til kystkommunene, vil pengene kunne brukes til å utbedre havner og bygge gode kaier for fiskeflåten vår, sier Vardø-ordføreren til NRK.

Vardø-ordfører vil ha mer skatt på de største kystfartøyene

Ordfører i Vardø vil at det skal bli innført en ny skatt for de store trålerne, på lik linje med oppdrett og vindkraft. Han får både støtte og kritikk av fiskere langs kysten.

Publisert Sist oppdatert

– Mens oppdretts- og vindkommuner får gode inntekter fra sine naturressurser, får vi lite igjen fra våre, sier Vardø-ordfører Ørjan Jensen til NRK Finnmark. Men fiskeriministeren sier nei.

Vil ha skatt på de største

Vardø er en av kommunene som har tapt på en fiskeripolitikk der målet var å sikre jobber og bosetting langs kysten.

Ørjan Jensen mener at en ressursskatt skal gå til kystkommuner der fiskeri er hovednæringen.

– Hvis skatten fra disse store fiskefartøyene går tilbake til kystkommunene, vil pengene kunne brukes til å utbedre havner og bygge gode kaier for fiskeflåten vår, sier Vardø-ordføreren.

Fiskarlaget kritiske

Kystsamfunn med rike fiskefelter har i mange år kjempet for at leveringsplikten for trålere skal bibeholdes. Heller enn at fisken har blitt tatt i land til lokale mottak, har den blitt sendt til andre steder, melder statskanalen.

Norges Fiskarlag er kritiske til forslaget fra ordføreren.

De mener at høye drivstoffpriser gjør at tidspunktet for en slik skatt blir feil.

– Nå har det vært mange år med gode tider i fiskeriene. Men de høye drivstoffprisene gjør at deler av næringen ikke går bedre enn det den må, sier Kåre Heggebø, som er politisk talsperson for organisasjonen.

Får støtte fra Kystfiskarlaget

Forslaget fra Vardø får imidlertid støtte fra lokale kystfiskere.

Arne Pedersen i Kystfiskarlaget mener man kan bruke de samme argumentene for å skatte havfiskeflåten som man bruker for å skatte oppdrettsnæringen.

– Husk på hva de små kystsamfunnene har tapt gjennom årene ved at

leveringsplikten for trålere forsvant. Det er klart at det må erstattes, sier han til NRK.