SENTRALE I KRISETIDER: Kystfiskefartøy under levering på Røst.

– Kystfisket kan dekke behovet vårt for viktige næringsstoffer i krisetider

Det mener Havforskningsinstituttet i en ny studie. – I krisetider kan småskalafiskeriet sikre behovet vårt for viktige næringsstoffer som omega-3, jod og vitamin B12.

Publisert Sist oppdatert

I en ny studie har HI-forskere sett på hva som fiskes i småskalafiskeriet i Norge, og hvor mye sjømat og næringsstoffer dette bidrar med.

– Vi ser at fangsten her kan gi hele befolkningen på fem millioner mennesker ett til to måltider med sjømat hver uke. Det er sånn cirka 360 gram per person, sier forsker Marian Kjellevold.

Småskalafiskeri i Norge er definert som alle fiskefartøy under 15 meter og som fisker innenfor 12 nautiske mil fra kysten. Fritidsfiske er ikke inkludert i beregningene.

Småskalafiskeriet står for omtrent 10 prosent av fangsten i det norske fiskeriet.

Les også her: Dette fiskes mest langs kysten vår | Havforskningsinstituttet (hi.no)

Dekker 70 til 96 prosent av behovet vårt for næringsstoffer

Kjellevold har sammen med forskerkollegaer også sett på hva denne mengden med sjømat kan bidra med av viktige næringsstoffer.

– Anbefalingene fra helsemyndighetene i dag er å spise fisk to til tre ganger i uken, men i realiteten spiser vi mindre, sier Kjellevold.

Én til to porsjoner i uken med fisk fra småskalafiskeriet vil bidra med omtrent 70 til 96 prosent av det anbefalte inntaket av viktige næringsstoffer som vitamin B12, jod og omega-3-fettsyrer.

Lett tilgjengelig ressurs i krisetider

Med koronapandemien friskt i minne, krigen i Ukraina og strømkrisen har temaet matsikkerhet aldri vært viktigere. Matsikkerhet vil si at alle skal ha tilgang til nok og trygg mat, også i krisetider.

– Sjømat er omtrent det eneste Norge er selvforsynt med, og småskalafiskeriet er en viktig ressurs som gir oss kortreist, sunn og trygg mat, sier Kjellevold.

Småskalafisket er kun en liten del av det norske fiskeriet sammenlignet med det industrielle storskalafiskeriet og oppdrett.

– Men småskalafiskeriet er mindre sårbart i krisetider. Det er nærmere kysten og krever mindre logistikk og diesel, sier forsker Kjell Nedreaas.

Ville også spist mer av fisken

I studien så forskerne kun på fileten. Det vil si den delen av fisken vi stort sett spiser i Norge.

– Hadde det vært i krisetid, ville vi nok også spist eller tatt i bruk andre deler av fisken, som igjen vil bidra med andre næringsstoffer, sier Kjellevold.

Det er for eksempel mye vitamin A og D i hodet og innmat hos fisk.

Forskerne peker også på bifangst som en viktig del av småskalafiskeriet. Her finnes det ikke et godt nok mottakssystem, og mye av bifangsten blir sluppet ut igjen.

– Her ligger det et stort potensial. Det er viktig at vi bevarer og sikrer ressursgrunnlaget til småskalafiskeriet i Norge når vi vet hvor viktig ressurs det er, og ikke minst kan være, sier Kjellevold.