"Polarbris"

”Polarbris” er bygd for snurrevad og teinefiske etter snøkrabbe.

Topp moderne kombibåt klar for fiske

Nye Polarbris ankom hjemmehavnen i midten av april, og bare noen mindre justeringer gjenstod før den moderne tråleren kunne sette kursen mot fiskefeltet.

MS ”Polarbris” er nå overlevert fra Karstensens Skibsværft AS i Danmark til sine nye eiere i rederiet Polarbris AS. Verftet skriver i en pressemelding at fartøyet ble overtatt 21. mars i år, etter en del forsinkelser på grunn av Ukraina-krigen og ikke minst som følge av forsinkelser fra leverandører.

Nye ”Polarbris” er overlevert til rederiet med samme navn. Fartøyet er bygd ved Karstensens Skibsværft i Danmark.

Kombifartøy

Dette er verftets bygg nummer 473, og er et moderne kombifartøy for line- og snurrevaddrift, innrettet for fiske etter konsumfisk, reker og snøkrabber. Fartøyet har en total lengde og bredde på henholdsvis 43,50 og 11,50 meter, og er utrustet med det nyeste innen maskineri, utstyr og utrustning.

Prosjektet i sin helhet er blitt til et meget nært og intenst samarbeid mellom rederi og verft. Det opplyser Karstensens Skibsværft i en pressemelding. Skroget er bygd i stål med to gjennomfående dekk – hoveddekk og shelterdekk, samt bakkdekk og båtdekk. Styrhus og signalmast er bygd i aluminium.

STYRHUSET er fullt av topp moderne maritim elektronikk, samt to komfortable skipperstoler fra NorSap.

Hoveddekk og shelterdekk

Hoveddekket er delt i flere vanntette rom; lasterom, emballasjerom, fryseri og et stort fabrikkdekk. Helt akter på dekket er det mottakerbinge, verksted og batterirom og nedgang til maskinrom. På hoveddekket er det også fem tomannnslugarer, toalett og bad, garderobe med vaskeri, og gang og trapp.

Foran på shelterdekket finner man messe, dagrom og lounge med TV, proviantrom og tre to-mannslugarer, hvert med eget bad og toalett, samt sykestue, vaskeri, gang og trapper. Over shelterdekket er det ytterligere fire en-mannslugarer med egne bad og talett, samt elektronikkrom.

HOVEDMOTOREN er en Yanmar 6EY22WS med effekt på 1370 kW.

Motor og fremdrift

Under hoveddekket er det lasterom for fryselast, tanker for levende fisk og maskinrom. Her står hovedmotoren, en HVM Yanmar 6EY22WS på 1370 kW ved 900 rpm. Den er levert av Maritim Motor AS. Motoren er koblet til et reduksjonsgear med CP-propell i dyse og gear med kraftuttak, samt manøvrering med tunnelthrustere og en nedsenkbar Azimuth Combi Thruster, med kontrollsystem for fremdrift og manøvrering.

Rederiet har lagt vekt på manøvrerbarhet og effektivitet, derav valg av CP-propellsystem med stor diameter og nedsenbar thruster. Dette ble levert av selskapet Brunvoll. I tillegg er det montert en hjelpemotor av type Scania DI16 på 600 kW fra Nogva Motorfabrikk og Cummins HCM 634 k2 akselgenerator, styremaskin av type Kongsberg Tenfjord SR622 og ror av KSP-design med flap.

Økonomisk og sikker drift

Det er montert et kraftuttak (PTO) på hovedgearet, som er beregnet for den primære driften av skipets strømforsyning via akselgeneratoren på 900 kW. I tillegg forsyner et diesel-generatoranlegg på 600 kW fartøyet med ytterligere elektrisk strøm, samt batteripakke på 600 kW.

Batteripakken er av type Corvus Orca og er levert og montert av KS Elektro. Et Power Management System (PMS) administrerer kraftforbruket og kjører automatisk oppstart av generatoranlegg, samt styrer batteripakken. Systemet er med på å sikre en fornuftig driftsøkonomisk drift av fartøyet, med optimalt utbytte av hovedmotoren. Samtidig oppnår man stor driftssikkerhet skriver verftet.

Hele fabrikklinjen er spesialdesignet og levert av Steel Tech.

Fabrikk og fryseanlegg

Fartøyet er som nevnt rigget for snurrevad og teinedrift. På shelterdekket står tre elektriske trålervinsjer og fire nettromler, trålgalge og ventilasjonssjakt med nedgang på babord side, samt at det er montert en tømmevinsj og en ankervinsj. Komplett dekksutrustning er levert av Evotec. Brødrene Markussen/BlueLine har levert trålblokk.

Fabrikklinjen, som skal produsere og fryse hodekappet torsk, hyse og sei, er levert av Steel Tech, mens Teknotherm har levert fryseanlegg og RSW-anlegg og C-Flow har levert vacuumanlegget. Selskapet Havfront har levert maskinen LOPPA100, som kapper hode og bukspretter fisken, til den nye fabrikklinjen om bord. Fartøyet skal også fiske etter snøkrabbe. Til det er det montert egen fabrikklinje fra Carsoe.

MØBLER i tidsriktig og stilig design fra Ekornes.

Elektronikk og innredning

På toppen ligger styrhuset, som har 360 graders utsikt og store vinduer i akterkant. Alt av elektrisk installasjon har selskapet KS Elektro stått bak. Florvaag har levert komplett maritim elektronikkpakke, som består av topp moderne utstyr for navigasjon, fiskesøking og kommunikasjon, blant annet Simrad multibeam ekkolodd, Furuno ekkolodd, samt strømlogg, GPS og gyro, AIS og Furuno radar X- og S-band. Florvaag har også utviklet og levert eget skjermvelger-systemet av modell FMCS, mens widescreen monitorer i styrhuset er av Hatteland X-serien.

Møblene er fra Ekornes og Maritime Montering, og sistnevnte har også tatt seg av innredning. Innredningen i styrhuset har verftet selv stått for, mens NorSap har levert to skipperstoler av modell 1600 Comfort. Ventilasjonsanlegg og aircondition er montert av LF Ventilation.

Et stort arbeidsdekk med trålvinsjer og tromler.

Nybygg nummer to

 Kontrakten mellom Polarbris AS og Karstensens Skibsværft AS ble inngått siste dag i august 2021. Rederiet, som hører til under Atlantic Seafish AS, eies og drives av Kjell-Gunnar Hoddevik og partnere Johnny Årvik og Jan-Ove Langeland. Atlantic Seafish AS ble etablert i 1997 og er et veletablert rederi med base i Ålesund.

De startet med en eldre linebåt, ”Fernando”, og første ”Polarbris” ble kjøpt i 2000. De har etterhvert drevet seks ulike fartøy, og fikk i januar 2020 overlevert sitt første nybygg, ”Atlantic” i 2020. Fartøyet ble bygd i Tyrkia og er en kombinerty line- og snurrevadbåt. Rederiet har dobbelt kvotesett og hadde derfor behov for ytterligere ett fartøy.

 Leverandørliste:

Verft og design - Karstensens Skibsværft AS

Dekksmaskineri - Evotec

Trålblokk - Brdr. Markussen Metalvarefabrikk AS

Hovedmotor - Maritim Motor AS

Gear- og propellanlegg - Brunvoll

Hjelpemotor - Nogva Motorfabrikk AS

Fabrikklinje - Steel Tech

HG-maskin - Havfront

Snøkrabbefabrikk - Carsoe

Vacuumanlegg - C-Flow Frysemaskineri Teknotherm

Elektrisk utrustning - Florvaag

Elektrisk installasjon - KS Elektro

Hovedtavle - Scantechnic

Søkelys - Luminell/Glamox

Navigasjonslys - Den Haan

Alarm og overvåkning - Marine Controll Services

Møbler og inrredning - Ekornes og Maritime Montering

Innredning i styrhus - Karstensens Skibsværft

Redningsutstyr - Viking Norsafe

Ventilasjon- og AC-anlegg - LF Ventilation