Årsregnskap

RINGNOT: MS «Rav» fisket i fjor for drøyt 106 millioner kroner.

Innbringende år for ringnotrederi

Fjoråret var et innbringende år for rederiet Peter Hepsø Rederi AS.

Publisert

Rederiet Peter Hepsø Rederi AS er lokalisert i Osen kommune i Trøndelag, og eier og drifter ringnotfartøyet MS «Rav».

Innbringende år

«Rav» hadde et innbringende fiske i fjor og hadde fangstinntekter på 106,8 millioner kroner, mot 87,5 millioner i 2020. Det er en økning på 22 prosent.

Styret skriver i sin årsberetning at hovedårsaken til økte fangstinntekter skyldtes åpning for loddefiske på Island, samt at det var stor etterspørsel i markedet – noe som førte til veldig gode konsumpriser.

I tillegg ble det økning av den nasjonale makrellkvoten, som følge av manglende kyststatavtale med blant annet Storbritannia.

Solid egenkapital

Selskapet endte opp med et årsresultat på 11,9 millioner kroner, som var betydelig bedre enn året i forveien, hvor de havnet på 4,6 millioner i overskudd.

Rederiet valgte å avsette 31,2 millioner kroner til konsernbidrag til morselskapet Hepsø Invest AS. Dette ble gjort ved å trekke ned opptjent egenkapital med 19,3 millioner, samt overføre fjorårets overskudd på 11,9 millioner kroner til konsernet.

Ved årsslutt hadde de en egenkapital på 117 millioner kroner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 25 prosent.

Krigen skaper usikkerhet

Tross gode inntekter i 2021 er styret bekymret for utsiktene fremover. Situasjonen i Europa, og da i hovedsak krigen i Ukraina, skaper en del usikkerhet i pelagisk næring, ettersom Norge eksporterer en del sild til Ukraina.

– Vi har enda ikke sett hvordan dette vil påvirke markedene og prisene i året som kommer. Som en følge av krigen har oljeprisen steget betydelig, noe som vil vises på bunnlinjen, skriver styret i beretningen.