Årsregnskap

VÆRØY: Ringnotbåten «Gerda Marie» ved kai hos Lofoten Viking i 2020.

Som forventet for «Gerda Marie»

Omsetningen var som forventet for 2021 for ringnotrederiet Gerda Marie AS.

Det skriver styret i rederiet i sin årsberetning for fjoråret. Rederiet, som driver ringnotbåten MS «Gerda Marie», omsatte i 2021 for 142,5 millioner kroner, som er opp fra 136,9 millioner i 2020.

Utleie av fartøy

Den 78 meter store snurperen ble bygd ved Karstensens Skibsværft i 2015, og selskapet driver fiske med not og trål etter sild, makrell og kolmule i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Av de totale inntektene utgjorde andre driftsinntekter 23,9 millioner, hvorav 21,2 millioner kom i forbindelse med utleie av fartøy til datterselskapet Havglans AS, som fikk motorhavari på eget skip i mars 2020. Selskapet hadde også i 2020 inntekter på utleie av fartøy til Havglans AS.

Økte kostnader

Kostnadssiden økte fra 79,3 millioner i 2020 til 90,7 millioner i fjor, spesielt andre driftskostnader, som bunkers osv, økte med 8,4 millioner fra året i forveien.

Driftsresultatet for fjoråret endte på 51,8 millioner kroner, som var 5,7 millioner lavere enn i 2020. Med netto finansinntekter på 4,8 millioner, endte rederiet med et årsresultat på 44,8 millioner kroner.

Kjøpte nytt fartøy

Rederiet kjøpte i 2019 nytt fartøy, som også ble kalt "Gerda Marie". Fartøyet het tidligere «King`s Cross», og var eid av Lunar Fishing Co Ltd og Wiseman Fishing Co Ltd i Skottland.

Gamle "Gerda Marie" var for øvrig ferdig avskrevet og fjorårets avskrivning gjelder i sin helhet nye "Gerda Marie".

Eierforhold

Rederiet Gerda Marie AS har drives fra Austevoll, og har kontor i Bergen. På eiersiden finner man GM Holding med 100 % av aksjene, som igjen eies av blant annet Lars Johan Mælingen, Ingunn Austevoll, Karstein Melingen og Håkon Skorpen som de største aksjonærene.

Selskapet har også eierskap i følgende andre selskaper: Havglans AS (55 %), Fiskarservice AS (25 %), Los Shipping I AS (40 %) og Los Shipping II AS (40 % ).