Årsregnskap

SVOLVÆR: MS «Knut Olav» under dåpen i 2019.

Mistet inntekter på grunn av Brexit-rot

Fiskebåtrederiet Kransvik AS mistet inntekter i 2021 som følge av Brexit-rot mellom EU og Storbritannia.

Driftsinntektene gikk ned med 3,5 millioner kroner fra 2020 til 2021, og endte opp på 121,4 millioner i fjor. Selskapet skriver i sin årsberetning at årsaken til nedgangen er todelt, og skyldes både endret pris og manglende avtale mellom EU og Storbritannia etter Brexit. Dette medførte at selskapets fartøy «Knut Olav» ikke fikk fisket sin makrellkvote.

Kombibåter

Rederiet eier og drifter fiskefartøyene MS «Knut Olav» og MS «Kransvik Jr». Førstnevnte ble overlevert fra Vesterværftet AS, Danmark, i 2019. Fartøyet tilhører gruppa store kystfartøy og er bygd som en kombinert snurrevad- og notbåt.

Rederiets andre fartøy tilhører også gruppa store kystfartøy, og ble anskaffet mot slutten av 2020. Fiskebåten het tidligere «Skomværhav», er en stålbåt på 27,99 meter og bygd i 1998.

Kvoterettigheter

Begge har kvoterettigheter for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62. breddegrad, samt rettigheter for makrell og NVG-sild. «Knut Olav» har i tillegg rettighet for fiske etter sild i Nordsjøen i britisk sone.

Reduksjon i finanskostnader

Årsresultatet økte derimot fra 32,9 millioner (2020) til 35,6 millioner (2021), i hovedsak som følge av reduksjon i finanskostnader, skriver selskapet videre i sin beretning.

40 millioner kroner ble av overskuddet avsatt til utbytte, mens nesten 23,6 millioner ble avsatt til konsernbidrag. Selskapet måtte hente 28,0 millioner for å dekke opp resterende til utbytte og konsernbidrag.