TORSKEOPPDRETT

TORSKEN KOMMER: Kommersiell oppdrett av torsk.

Norcod med ny lokalitet i Nordland

Norcod utvider produksjonskapasiteten med ny lokalitet i Nordland.

Publisert

Oppdrettselskapet Norcod har fått tillatelse til å etablere et nytt produksjonsanlegg for torsk i Nesna, med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3600 tonn. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Egnet for torskeoppdrett

– Vi er svært takknemlige for den varme mottakelsen vi har fått av Nesna kommune, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet. Vanndybden, vanntemperaturen og strømforholdene gjør etter vår mening Labukta ideelt egnet for torskeoppdrett. Jeg har absolutt tro på at fisken vår vil trives her, forteller administrerende direktør for Norcod, Christian Riber.

I drift fra 2023

Det nye anlegget vil bli utstyrt med moderne akvakulturteknologi, og skal etter planen settes i drift i første halvdel av 2023.

– Å etablere et nytt anlegg er alltid en spennende prosess, særlig med engasjementet vårt for å tilby en sunn proteinkilde til et ivrig marked. Vi har et svært dyktig produksjonsteam som til sammen har mange års erfaring, så prosessen forventes å gå smidig og effektivt, betoner Riber.

Minst mulig miljøpåvirkning

Norcods klare mål om ansvarlig oppdrett av et kvalitetsprodukt er et godt forhold til lokalsamfunnet av største betydning, skriver de i meldingen.

– Vi ønsker ikke bare å bidra til industrigrunnlaget i kommunene vi driver virksomhet i, vi vil samtidig skape jobbmuligheter og sikre bærekraftig drift med minst mulig miljøpåvirkning», tilføyer Riber.

– Norcod er ekstremt viktige for Nesna, og som ordfører gleder det meg at de har fått klarsignal til å gå i gang med torskeoppdrett hos oss. Vi ønsker dem masse lykke til og håper å kunne videreføre det fruktbare samarbeidet, sier ordfører i Nesna, Hanne Davidsen i en kommentar.

Har 19 lisenser

Kjernevirksomheten til selskapet er kommersielt oppdrett av torsk, og selskapet har gjennom eier- og partnerskap involvert seg i hele verdikjeden. Norcods oppdrettsanlegg ligger i Midt- og Nord-Norge, og med Labukta har selskapet nå til sammen fem torskeoppdrettsanlegg langs norskekysten, som omfatter 19 lisenser for totalt 13 920 tonn maksimalt tillatt biomasse.

Selskapet fullførte nylig sin første fulle produksjonssyklus og skal etter planen høste andre syklus i tredje kvartal i år. I tillegg har sjøfasen for selskapets tredje syklus oppdrettstorsk allerede startet.