Argos Georgia er ett av fartøyene som er fanget i fiskerikonflikten mellom USA og Storbritannia. Foto Facebook/Argos Frøyanes.
Argos Georgia er ett av fartøyene som er fanget i fiskerikonflikten mellom USA og Storbritannia. Foto Facebook/Argos Frøyanes.

Linerederi fanget i tannfiskkonflikt

Tre av de fire fartøyene som fisker nær Sør-Georgia tilhører Argos Froyanes. Det er et britisk-norsk selskap eid av britiske Argos og norske Ervik Havfiske. Gjør USA alvor av forbudet mot import av tannfisk fra South Georgia, kan det bli kostbart for Ervik Havfiske.

Publisert Sist oppdatert

Amerikansk lov fastslår at fiske i strid med forvaltningsregler som kvoter, vedtatt av internasjonale fiskeriforvaltningsorganisasjoner hvor USA er medlem, er ulovlig fiske. Fartøyer som deltar i slikt ulovlig fiske, kan bli nektet adgang til amerikanske havner og bli svartelistet av CCAMLR. Storbritannia er uenig med USA og det britiske utenriksdepartementet opplyser at Storbritannia vil fortsette å fiske tannfisk i tråd med reglene CCAMLR-medlemmene har blitt enige om.

Fangstverdi på en halv milliard

USA importerer årlig cirka 1500 tonn MSC-sertifisert tannfisk fra Sør-Georgia. Verdien på importen er over en halv milliard kroner.

Argos Helena er det største og nyeste av linebåtene til Argos Froyanes. Foto Argos Frøyanes
Argos Helena er det største og nyeste av linebåtene til Argos Froyanes. Foto Argos Frøyanes

For Argos Frøyanes vil det være vanskelig å finne bæredyktige forekomster av tannfisk i andre havområder. Det er fire andre områder innenfor CCAMLR-området som forvaltes av Australia, Frankrike og Falklandsøyene. Disse beskattes tilnærmet maksimalt. 15 prosent av fangsten på 15 000 tonn i CCAMLR-området fiskes utenfor Sør-Georgia.

Ervik Havfiske AS som har etablert produksjonsanlegget Openwater Seafood LLC i Orlando i Florida. Der de i halvannet år har foredlet fisk. I det 2600 kvadratmeter store produksjonsanlegget skjærer 60 produksjonsarbeider blant annet tannfiskfilet for hånd. Dette er i første rekke tannfisk fra Sør-Georgia. Blir det forbudt å importere tannfisk fra det USA fra det som anses som uregulert fiske, vil det ramme den viktigste delen av produksjonen ved anlegget.

Tannfisk lever på dypt vann utenfor Sør-Georgia. Nå kan fartøyene som fisker der få problemer med amerikanske myndigheter. Foto Facebook/Argos Frøyanes.
Tannfisk lever på dypt vann utenfor Sør-Georgia. Nå kan fartøyene som fisker der få problemer med amerikanske myndigheter. Foto Facebook/Argos Frøyanes.

Tre store linebåter.

Argos Frøyanes opererer tre nye moderne linefartøyer, «Argos Helena», «Nordic Prince» og «Argos Georgia» som er bygget spesielt for å fiske patagonsk tannfisk i Antarktis. To av fartøyene ble levert av det tyrkiske verftet Tersan i 2018 og det siste i fjor. To av fartøyene har en største lengde på 53,85 meter, mens «Argos Helena» som ble levert i fjor har en lengde på 60 meter. Alle fisker med autoline levert av Mustad Autoline AS.

De tre fartøyene hadde en pris på rundt 200 millioner kroner hver. Sammen med fabrikken og investeringer i fiskeutstyr er det investert rundt en milliard kroner.

Ervik Havfiske AS som opererer de tre fartøyene, og rederiet Argos Frøyanes har fått stor internasjonal anerkjennelse for arbeidet med å unngå bifangst i tannfiskfiskeriet og for å fiske MSC-sertifisert tannfisk. Men for amerikanske myndigheter ser ikke dette ut til å være nok til å godkjenne fiskeriet.

Ervik Havfiske har også eierinteresser i tre andre linebåter, «Le Saint Andre», «Polar Bay» og «Proa Pioneer» som fisker i Antarktis.

Norge er involvert

Foreløpig involverer ikke konflikten etter det Kystmagasinet forstår Norge direkte, selv om Norge er medlem i CCAMLR og tre av fire tillatelser til å fiske tannfisk disponeres indirekte av Ervik Havfiske. Vi har i helgen sendt en henvendelse til Utenriksdepartementet som til nå ikke er besvart. Departementets postjournal viser at Norge er involvert uten at det kommer frem på hvilket nivå.

Kystmagasinet har også søndag forsøkt å kontakte daglig leder Robert Ervik og kommunikasjonsansvarlig Linda Årvik i Ervik Havfiske AS for kommentar til situasjonen.

Fartøyene er ved fiskefeltene

Om Argos Frøyanes sine tre fartøy har startet å fiske er ikke kjent. Men de har for noen uker siden seilt mot South Georgia, via Falklandsøyene.

Konflikten lå som et latent problem i CCAMLR-samarbeidet inntil Russland sparket fot for en kvoteavtale, og Storbritannia i stillhet utstedte tillatelser til å fiske utenfor Sør-Georgia.

Saken oppdateres