VERFTENE: Det gikk godt for norsk maritim næring i 2023. Her illustrert ved Ulstein Verft.

Det går godt for norsk maritim næring 

Stor global usikkerhet til tross - det går bra i norsk maritim næring.

Publisert Sist oppdatert

Stormaktsrivalisering, økt spenning i Midtøsten og krigen i Ukraina bidrar til stor usikkerhet og sårbarhet fremover. Men akkurat nå går det godt i maritim næring.

Omsetter for 608 milliarder kroner

Maritim verdiskapingsrapport for 2024, som er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Maritimt Forum, viser at næringen omsetter for 608 mrd. kroner, har en verdiskaping på 211 mrd. og sysselsetter 88 600 kvinner og menn over hele landet.

- Det er svært gledelig at vi nå, for første gang siden oljeprisfallet i 2014, ser positiv lønnsomhet i alle maritime segmenter. Dette er bra for mange lokalsamfunn langs kysten, det er bra for hele landet og det setter oss i bedre stand til å øke farten i den grønne omstillingen, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Økt verdiskapning

Verdiskapingen i den maritime klyngen har de siste tre årene økt markant. Det har også vært en økning i antall maritimt ansatte, og sysselsettingen er nå tilbake på nivået fra før koronapandemien.

- Den globale utviklingen bidrar til stor usikkerhet. Dette har vi lite kontroll på. Derfor er det desto viktigere at nasjonale maritime rammevilkår forbli forutsigbare og konkurransedyktige. Regjeringen kan gjøre en viktig forskjell ved å styrke nettolønnsordningen og sikre en konkurransedyktig rederiskatteordning, sier Engan.

Utfordrende og storstilt omstilling

Nybyggingsverftene har siden oljeprisfallet i 2014 gjennomgått både utfordrende tider og storstilt omstilling. Men i 2023 opplevde verftene en sterk økning i ordreinngangen, noe som også har en påvirkning på verdiskapingen i 2024.

- At det går bedre for verftssegmentet er avgjørende for hele den norske maritime klyngen. Verftene våre er ikke bare en viktig del av vår nasjonale, sikkerhetspolitiske infrastruktur, de er også ofte en innovasjonsarena for ny, grønn teknologi, sier Engan, og fortsetter:

- Det som er viktig nå, er at regjeringen gjennom Langtidsplanen for forsvarssektoren setter i gang byggingen av standardiserte fartøyer ved norske verft. Sjøforsvaret trenger en bredere overflatestruktur, og eksport av slike fartøyer til allierte land vil bety ekstremt mye for fremtiden til verftene våre.

Nest største eksportnæring

Med et samlet eksportestimat i 2023 på omkring 320 milliarder kroner, er maritim næring Norges nest største bidragsyter til eksportinntekter.

- Det grønne skiftet vil gi oss store eksportmuligheter fremover, men for å lykkes må vi ha et godt hjemmemarked og et utstillingsvindu for grønn teknologi. Vi må rigge virkemiddelapparatet for raskere omstilling, og derfor er det viktig at lykkes i forhandlingene med regjeringen om et maritimt klimapartnerskap. De viktigste tiltakene regjeringen kan bidra med nå er et CO2-fond samt differansekontrakter, avslutter Engan.