Oppdrettsfartøy

Nytt fartøy for akvakultur med DP og mindre støy fra maskineri.

Brunvoll med DP for 24-meters servicefartøy

Brunvoll er valgt til å levere fremdriftssystem, manøvrering og posisjonering for et 24-meters servicefartøy for akvakultur. Fartøyet er designet av NSK Ship Design og vil bli bygget ved Havyard Leirvik. 

Publisert

Endelig overlevering til eieren Nordlaks er forespeilet i 2025. For et fartøy som skal operere 24/7 er det avgjørende å minimere støy og vibrasjoner, og Brunvoll’s Low-Noise-thruster var det foretrukne valget.

Det nye kompakte servicefartøyet for akvakultur vil bli en del av Nordlaks Maritime-flåten og kan støtte oppgaver og behov 24/7. Et spesielt krav fra designer og eier var å minimere støy og vibrasjoner fra tunnel-thrusteren i baugen på fartøyet. Her ble den velprøvde Brunvoll Low-Noise-thrusteren valgt for å imøtekomme dette kravet.

I tillegg til passende thrustere og fremdriftssystem, leveres et BruCon DP0-system. DP0-systemet inkluderer en Following ROV-modus for å støtte servicefartøyets subsea-operasjoner. Evnen til å holde posisjonen, som er en kjernefunksjon innen dynamisk posisjonering, vil være verdifull for et travelt fartøy, i en variert og krevende arbeidsdag. Fartøyet vil måtte arbeide på flere steder, ofte uten andre egnede alternativer for å ligge stille.

Bestillingen til Brunvoll inkluderer også BruCon Propulsion and Thruster Control (PTC) arbeidsstasjoner, som sikrer sømløs integrering og brukeropplevelse på fartøyets operasjonsstasjoner.