NOR-FISHING 2022:

MOT DISKRIMINERING: Samarbeidet starter med et pilotprosjekt mellom blant andre Sjøfartsdirektoratet, Norges Fiskarlag, Norsk Kystfiskarlag, Sjømannsforbundet, Pelagisk Forening.
MOT DISKRIMINERING: Samarbeidet starter med et pilotprosjekt mellom blant andre Sjøfartsdirektoratet, Norges Fiskarlag, Norsk Kystfiskarlag, Sjømannsforbundet, Pelagisk Forening.

Avtale mot trakassering av kvinnelige fiskere signert under Nor-Fishing 2022

Samarbeidsavtalen mot trakassering ble signert under messen i Trondheim forrige uke.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Sildesalgslaget.

Kvinner sto frem i media

Høsten 2021 sto flere kvinnelige fiskere frem i media og fortalte om alvorlig trakassering og seksuell trakassering i fiskerinæringen. I ettertid har temaet fått mye oppmerksomhet i bransjen. Nå har flere aktører blitt enige om å jobbe sammen mot seksuell trakassering og trakassering. Dette samarbeidet starter med et pilotprosjekt med Sjøfartsdirektoratet, Norges Fiskarlag, Norsk Kystfiskarlag, Sjømannsforbundet, Pelagisk Forening, Hun fisker, og Likestillings- og diskrimineringsombudet som deltakere.

Avtalen skal bidra til økt forståelse

Formålet er å bidra til økt forståelse om hva trakassering og seksuell trakassering er, og hvordan det kan bekjempes. I tillegg til de nevnte aktørene, er Sjømat Norge en del av samarbeidet for å ha et kontaktpunkt til fiskerinæringen på landsiden. Samarbeidet strekker seg i første omgang til september 2023. Avtalen ble underskrevet i Trondheim 24. august, under Nor Fishing- messen. Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran, likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, og representanter fra organisasjonene var alle til stede.