FISKEBÅT vil MSC-sertifisere snøkrabben.

Vil ha MSC-sertifisering for snøkrabbe

Fiskebåt vil ha MSC-sertifisering av norskfanget snøkrabbe.

Publisert Sist oppdatert

MSC-sertifisering av norskfanget snøkrabbe er viktig for å holde posisjonen i markedet. Dette vil særlig være viktig salgsargument med en lansering av norsk snøkrabbe i Europa, mener Fiskebåt.

Endret markedssituasjon

I et brev til Norges sjømatråd, Fiskarlaget og salgslagene ber Fiskebåt om at det settes i gang sertifisering, så snart det er praktisk mulig. Fram til nå har det gått greit å eksportere norsk snøkrabbe uten MSC-merket.

Dette som følge av god etterspørsel og høye priser. Samtidig har markedssituasjonen endrete seg, som blant annet følge av økt tilførsel av snøkrabbe til markedet.

– Det er først og fremst Canada som øker utbudet, og en stor del av fisket der er MSC-sertifisert. I en slik konkurransesituasjonen er det en fare for at norsk snøkrabbe blir sett på som mindre attraktiv, sier avdelingsleder Tor Are Vaskinn i Fiskebåt.

Historikk

Snøkrabbefisket i Barentshavet har en kort historie. I 2012 deltok den første norske båten og i starten foregikk fisket i russisk del av Smutthullet, men fra 2017 har hele det norske fiske foregått i Svalbardsonen og den norske delen av kontinentalsokkelen i Smutthullet.

Økt deltakelse

De siste årene har 9-10 fartøy fisket aktivt, mens flere andre fartøy har hatt korte turer. I 2022 har deltakelsen økt betydelig og 33 fartøy har levert fangst. I 2022 ble fisket stoppet den 1. juni etter at kvoten på 6.750 tonn var beregnet oppfisket.