STØRJEFISKE: Med glade ungdommer på stangfiske med «Tare».

Størjemarkedet - en flaskehals for størjefisket

– Den norske størjekvoten for 2022 på 315 tonn er ikke blitt oppfisket, slik det heller ikke skjedde i 2021, skriver artikkelforfatteren.

– Det er nok fisk. Det er rapportert om betydelige mengder, særlig på Sunnmøre og i området rundt Stad, og det dreier seg om stor fisk på 200-250 kg.

Bestand i vekst

At en størje på 336 kg havnet i et oppdrettsanlegg på Helgeland så seint som i slutten av november, og at fritidsfiskere i Nordland har fått størje, tyder også på en bestand i vekst, som sprer seg langs større deler av kysten. For de større fartøyene er det avsetningen som er problemet. Det er størje over alt, sier Olaf Iversen på «Spjæringen» av Hvaler, problemet er å få solgt den. De tok en fangst på over 100 fisker og 27 tonn ved Kråkenes i slutten av september.

– Det er ikke butikk i det, sier en i Sildelagets salgsavdeling, som har omsatt 132 tonn i år. De som fisker på Møre, leverer til Surofi – Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. Det norske markedet er svært begrenset – det skal ikke mange fiskene til for å lage sushi. Aalesundfisk sendte en trailerlast med fisk fra "Orfjord" og to mindre kystfiskebåter til Spania tidlig i høst. Det japanske markedet er ikke kommet inn igjen.

Noe av forklaringen på den dårlige oppslutningen kan skyldes kollisjon med det gode makrellfisket

Leiv Nordstrand

Fordelingen

Kvoten er fordelt på flere grupper - som enkeltkvoter direkte på notfiskere/båter over og under 40 meter, en felleskvote for småskala kystfiske, pluss noe som bifangst m.m. Noe av forklaringen på den dårlige oppslutningen fra større notfartøy er ikke bare om det lønner seg, men kan også delvis skyldes kollisjon med det gode makrellfisket. Den nylig ombygde og forlengde «Orfjord» fra Averøy er nå med sine 41 m havnet i guppen over 40 m.

Den tok både sin kvote og fisket på en tilleggskvote. "Orfjord"-navnet har en lang historie i størjefisket. Karin Sandø Kvila bekrefter Sandøy-familiens tradisjon. Selv slutter hun nå etter 14 år i ledelsen av rederiet. "Orfjord" var med på forsøksfisket med not i mellomkrigstida. Den deltok også i fisket under den lange perioden etter krigen, og som ebbet ut på 1980-tallet. "Orfjord" har i det nye fisket levert fangst siden 2019. '

Småskala kystfiske

Ålesundsbåten "Tare" på 12,5 m drev i år både på Stadhavet og ved Runde og Godøya rett vest for byen. Stein Magne Hoff er skipper og reder. Som tidligere lærer driver han guidet turistfiske og også opplæring i sjøbruk av ungdommer i videregående skole. Selv landet de 27 størjer i år, en tredel av kystkvoten på 18 tonn, med brukbart økonomisk resultat. To tidligere elever har med hjelp av folk på eiersiden i rederiet Nordic Wildfish i år skaffet seg «Storholmen» c, som også gjorde det bra.

Størjefisket er kanskje det heftigste av all jakt og fiske

Leiv Nordstrand

På facebooksiden actin forteller sunnmørsfiskerne om hvor fascinert de er over all den størje de observerte, og lurer på hva som har skjedd de siste åra, hvorfor bestanden har "eksplodert". At dette stangfisket skulle gi en mulighet til ei ny inntektskilde for kystfiskeren, er bare utrolig. Uansett er størjefisket kanskje det heftigste av alt av jakt og fiske, heter det.

Dette bekrefter også hvordan de unge fiskerne opplevde spenningen i dette fisket på femti- sekstitallet, slik veteranene nå i høy alder erindrer det i den nettopp utkomne boka «Størjefeber» av Linda B. Karlsen.