GRAVER SAND: «Wasa Dredging» utdypet i fjor Småskallan og Molldøra på oppdrag for Kystverket. Nå står Raftsundet for tur.

Nå starter de utdypningsarbeidet

Prosjektet innebærer flere utdypinger og merketiltak, som skal sikre en tryggere seilas på strekningen som går gjennom Lofoten og Vesterålen.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka starter Kystverket utdypningsarbeidet i Raftsundet, som er del av farleiprosjektet Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet. Det melder Kystverket i en pressemelding.

To mudringslokaliteter

Utdypningen i Raftsundet omfatter i utgangspunktet to mudringslokaliteter, Trangstømmen og Gunnarbåten like nord om Raftsundbrua. Anleggsarbeidet starter denne uka og er ventet å være ferdig i løpet av august.

Det er entreprenørselskapet Wasa Dredging som skal gjennomføre anleggsarbeidet i Raftsundet. De benytter gravelekteren Hector og slepebåten Delfi. Begge kan nås på maritim VHF kanal 16 eller 72.

– Arbeidet starter i Trangstrømmen. Det vil her være minimum 70 metersa seilingsbredde under hele anleggsperioden. Det er svært viktig at skipstrafikken viser hensyn når man seiler gjennom Raftsundet, understreker prosjektleder Magnus Rørvik i Kystverket.

33 000 kubikkmeter masser fjernes

Massene fra Trangstrømmen, om lag 18 000 kubikkmeter morene og løsmasser, skal deponeres i sjøbunnsdeponi i kort avstand fra utdypingsområdet. Massene fra Gunnarbåten, om lag 15 000 kubikkmeter fjell i blandet noe løsmasser, transporteres i lekter til Børøya ved Stokmarknes der de skal benyttes til utvidelse av industriområde.

Kystverket har i også søkt om tillatelse til å deponere disse massene i sjødeponi rett nord for Gunnarbåten for å ha som reserveløsning dersom det oppstår situasjoner eller værforhold som ikke tillater transport med lekter på en trygg og forsvarlig måte, slik at man unngår stans i anleggsarbeidet.

Svartsundet vurderes utdypet

– I tillegg til de to nevnte mudringslokasjonene er det aktuelt å også utdype i Svartsundet. Et slikt tiltak gjennomgår for tiden en konsekvens- og risikovurdering med hensyn til nautiske forhold. Kostnadene for tiltaket skal dessuten vurderes opp imot de samfunnsøkonomiske nyttevirkningene, før det tas beslutning om tiltaket skal gjennomføres. Utdypingsarbeidene i Svartsundet ligger derfor som en opsjon i entreprisen om utdypingsarbeidene i Trangstraumen og Gunnarbåten, forklarer Magnus Rørvik.

I fjor ble Småskallan og Molldøra utdypet, som også var del av farleiprosjektet Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet, og neste år skal sundet mellom Brottøy og Vedøya utdypes i tillegg til lokasjoner ved Sortland og Risøyhavn.