FOR LANG: «Vikafjord» var 32 centimeter for lang.

32 centimeter ga avslag på søknad om utskifting

Nyvåg AS ville skifte ut båten med et større fartøy. Men to deltakeradganger medførte at 32 centimeter gjorde at Fiskeridirektoratet måtte avslå søknaden.

Publisert Sist oppdatert

«Vikafjord» I midten av juni søkte Nyvåg AS på Rubbestadneset i Sunnhordaland om tillatelse til å erverve fartøyet «Vikafjord». Ønsket var å skifte ut «Notholmen». Dette er en 13,99 meter lengde og 5,01 meter bredde bygget i 2003 ved Skogsøy Båtbyggeri.

«Vikafjord» er 21,31 meter lang og 6,40 meter bred. Fartøyet er bygget ved Mjosundet Båtbyggeri i 1990 og ombygget i 2001. Eier er Vika Fiskeri på Finnås på Bømlo.

Avtalt pris for «Vikafjord», om det hadde blitt noen handel, var fem millioner kroner.

Klar instruks satte en stopper

BLOKKERTE: To deltakeradganger blokkerte for at dette fartøyet kunne skiftes ut med ett med lengde over 21 meter.

Det ble ikke noen handel. I et relativt kortfattet vedtak gjøres det klart at det foreligger en instruks fra Det Kongelige Nærings- og Fiskeridepartement av 16. september 2019. i henhold til «Instruks om krav til forholdsmessighet mellom driftsgrunnlag og fartøystørrelse ved tildeling av deltakeradgang» har departementet instruert Fiskeridirektoratet om å avslå søknader om utskifting av fartøy i medhold av deltakerforskriften for 2019 § 50 eller bestemmelser som kommer til erstatning for denne, dersom søknaden dreier seg om: - utskifting av fartøy med faktisk lengde under 21 meter og minst en deltakeradgang med hjemmelslengde under 21 meter, til erstatningsfartøy med faktisk lengde på eller over 21 meter.

Deltakeradganger og 32 centimeter

Siden «Notholmen» har deltakergang for NVG-sild med hjemmelslengde 19,1100 meter pg kystmakrell – garn/snøre med hjemmelslengde 20,5500 meter hadde direktoratet ikke andre muligheter enn å avslå søknad om erverv. «Notholmen» er under 21 meter og har to deltakeradganger for fartøy under 21 meter.

Denne instruksjonen kjente antakelig heller ikke Hummelsund Maritime AS som hjalp Nyvåg AS i søknadsprosessen. For Nyvåg betyr det at de kan finne et annet fartøy til utskifting av «Notholmen». Men dette må ikke ha en største lengde over 20,99 meter.