FIKK KVOTE: Sander Karlsen (22) fra Røst fikk rekrutteringskvote etter å ha klaget til departementet på avslaget han fikk først. Den unge og dyktige fiskeren hadde alt kjøpt seg sjark, og er i dag i full helårsdrift. Nå er nye rekrutteringskvoter til nye, unge fiskere klare for ansøkning.

Her kan du søke om rekrutteringskvote - fristen for å søke er 31. desember:

Det skal tildeles inntil seks rekrutteringskvoter for 2023. Øvre aldersgrense for menn er 30 år, mens for kvinner er den 40 år.

Publisert

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

De har vedtatt å videreføre ordninga med rekrutteringskvote til unge fiskarar. Søknadskjema er no tilgjengeleg på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Det er opna for å tildele inntil seks rekrutteringskvotar og søknadsfristen er 31. desember 2022.

Det skal tildelast tre kvotar til menn og tre kvotar til kvinner og kvotane gjeld for torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell i Nordsjøen, sild i Nordsjøen og nvg-sild.Øvre aldersgrense for menn er 30 år og 40 år for kvinner.

Les mer om ordningen og hva slags vilkår som gjelder her:

Søknadsskjema for rekrutteringskvote finner du her: