HELÅRSFiSKER: Sisilie Skagen (29) var en av seks fiskere som i år fikk rekrutteringskvote.

Sisilie fikk rekrutteringskvote: – Det betyr at jeg får et større driftsgrunnlag.

Sisilie Skagen (29) fra Stamsund er en av seks heldige unge fiskerne som ble trukket ut, og fikk tildelt rekrutteringskvote. Hun er fornøyd med å få tildelt ekstra kvote.

– Det betyr selvfølgelig mye. Det betyr at jeg får et større driftsgrunnlag, for å kunne drive helårsfiske, sier Sisilie.

Bredde i fiskeriet

Hun forteller det utgjør noen tonn ekstra torsk i året, som gjør at hun kan spare litt torsk til høstfisket.

– Det gjør at jeg får litt mer bredde i fiskeriet og sikrer bedre fortjeneste gjennom hele året. Så får vi se hva vi gjør med makrellen og silda, det har jeg ikke fisket før, sier hun.

For tiden driver hun seifiske utenfor Lofoten, i påvente av at vinterfisket etter torsk skal ta til i Lofoten.

Krav til tildeling

Sist uke delte Fiskeridirektoratet ut seks rekrutteringskvoter til unge fiskere, som skal bidra til å styrke rekrutteringen til fiskeyrket.

For å være kvalifisert til å være med i trekningen om rekrutteringskvote må søkere innfri noen kriterier. Blant annet må menn være yngre eller fylle 30 år i året det søkes rekrutteringskvote, mens for kvinner er grensen 40 år.

Videre stilles det krav om gjennomført og gyldig sikkerhetskurs og å ha drevet fiske, som vedkommende har eid mer enn 50 prosent i minst 24 måneder i løpet av de siste tre årene i åpen gruppe.

Utdanning som krav

Sisilie har fagbrev som fisker og har drevet helårsfiske med egen sjark, «Braken», i seks år. Hun mener kriteriene for å være med i trekningen er for dårlige, og at det å ta utdanning som fiskere ikke lenger premieres.

FAGBREV: Sisilie har fagbrev som fisker og drifter med båten «Braken».

– Kriteriene med utdanning og fagbrev er fjernet. Nå holder det med fem-seks-sju sjøvær i året for å oppfylle minstekravet. Etter min mening burde utdanning og fagbrev som fisker være et krav. Jo mer utdanning jo bedre sikkerhetsmessig, mener den engasjerte fiskeren.

Hun er også klar på at hun ønsker mer likestilling i fiskeyrket, og at kvinner og menn bør stille mest mulig likt i trekningen.