Unge fiskere

UNGE FISKERE: Seks unge fiskere har i år fått rekrutteringskvote.

Disse får rekrutteringskvote

Fiskeridirektoratet har tildelt rekrutteringskvoter for 2024 til seks unge fiskere – tre kvinner og tre menn.

Publisert Sist oppdatert

Tildelingen er gjennomført ved loddtrekning, da det var flere søkere som oppfylte vilkårene for tildeling enn det var antall rekrutteringskvotebonuser som skulle tildeles.

Tildeles inntil fem år

I alt var det 58 søkere, 8 kvinner og 50 menn, som konkurrerte om seks rekrutteringskvoter. Av kvinnene var det 7 som innfridde kravene, mens det for mennene var tallet 42.

- Ordningen innebærer at unge fiskere i åpen gruppe kan få tildelt en kvotebonus som gir et samlet kvotegrunnlag på 80 prosent av fartøykvoten i lukket gruppe i en periode på inntil fem år. Tildelingen gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62˚N, makrell og sild i Nordsjøen og NVG-sild, heter det fra Fiskeridirektoratet.

Får kvotebonus

Disse seks unge fiskerne har i år fått tildelt rekrutteringskvote:
Aili Johansen, Nesseby kommune
Inger-Marie Høyland Kleppe, Øygarden kommune
Heidi Fredheim Jensen, Vardø kommune
Hans-Isak Leithe Røsvik, Giske kommune
Bjarte Gunnarsjaa Harkestad, Oslo kommune
Nils Henrik Møgster, Tromsø kommune