LESERINNLEGG:

FELLESSKAPETS RESSURS: – Deltakerloven som slår fast at fisken er fellesskapets ressurs som blant annet skal legge til rette for at fiske skal komme kystbefolkninga til gode, skriver sametingsrepresentant Knut Einar Kristiansen i dette leserbrevet.
FELLESSKAPETS RESSURS: – Deltakerloven som slår fast at fisken er fellesskapets ressurs som blant annet skal legge til rette for at fiske skal komme kystbefolkninga til gode, skriver sametingsrepresentant Knut Einar Kristiansen i dette leserbrevet.

– Ranet av kystbefolkningen fortsetter

– Det statlige ranet av kystbefolkningen fortsetter, med Fiskeridirektoratets velsignelse, skriver sametingsrepresentant Knut Einar Kristiansen i dette leserinnlegget.

Publisert Sist oppdatert

Nordkalottfolkets Knut Einar Kristiansen reagerer kraftig på Fiskeridirektoratets omklassifisering av havfiskefartøy til kystnotbåt.

Les saken om kystnotbåten i Kystmagasinet her:

– Deltakerloven som slår fast at fisken er fellesskapets ressurs som blant annet skal legge til rette for at fiske skal komme kystbefolkninga til gode er ikke verdt papiret den er skrevet på, sier Nordkalottfolkets sametingsrepresentant Knut Einar Kristiansen harmdirrende. Fiskeridirektoratet tillater at et havfiskefartøy på 62 meter omklassifiseres til kystnotbåt. Dette gjøres ved fylle en stålkasse på 8 kubikk med betong, og dermed har man reduseres lastekapasiteten til båten. Det er Nord Solund Fiskeriselskap AS som har fått havfiskefartøyet Ingrid Majala omklassifisert til kystnotbåt.

– Direktoratet er kystsamfunnenes fiende

– Direktoratet slår beina under kystbefolkningens rett og adgang til å fiske-, sier Kristiansen, som selv er fisker fra Brenna, og fortsetter: - Det er soleklart at en større båt har mye bedre forutsetninger for å gå ut i dårlig vær enn de mindre kystbåtene. Disse mindre båtene må ligge til kai og vente på bedre vær. Og imellomtiden blir de utkonkurrert av havfiskefartøy som er omklassifisert. Dette fratar kystbefolkningen muligheter til å høste av havets ressurser i sine nærområder. Deltakerloven har som formål tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget, trygge bosetning og arbeidsplasser i kystdistriktene samt legge til rette for at høsting av de marine ressursene skal komme kystbefolkningen til gode.

Hva gjør sametingsrådet?

– Jeg kan ikke se Deltakerlovens formål (Lov om retten til å delta i fiske og fangst) i det hele tatt har hatt innvirkning på direktoratets vurdering eller beslutning. Jeg har derfor stilt sametingsrådet spørsmål om de har en meining om direktoratets praksis og om de har foretatt seg noe for å sikre kystbefolkningens rett til å fiske.

Av

Einar Kristiansen,

sametingsrepresentant,

Nordkalottfolket