Etter Norges Kystfiskarlag sitt syn burde en kvotemelding gi noen tydelige signaler om hvilken retning man ser for seg at utviklingen i flåtestrukturen skal gå.
Mindre fiskefartøy skal prioriteres i fremtidens kvotefordeling.

Kjøreplanen lagt for kvotemeldingen

Næringskomiteen legger frem sin innstilling i april.

Publisert Sist oppdatert

Reaksjonene fra fiskeriorganisasjonene var som forventet da fiskeri- og havbruksminister Cecilie Myrseth la frem kvotemeldingen i Tromsø 12. januar, og partiene på Stortinget inntok sine kjente posisjoner. Ingen overraskelser, med andre ord.

Bredt forlik?

Alle snakker nå om viktigheten av å få til et bredt politisk forlik omkring rammebetingelsene i næringen og det beste tegnet på at det er mulig er kanskje at ingen partier, bortsett fra Arbeiderpartiet, virker helt fornøyde med meldingen. Det betyr at det er rom for å manøvrere og forhandle i Stortinget når saken skal til behandling i løpet av våren.

Høring

Frontene satt og posisjonene inntatt. Nå er det tid for kompromissene. Kvotemeldingen behandles nå i Næringskomiteen på Stortinget, som innledet sin behandling med en høring i januar, der flere av organisasjonene i næringen fikk kommentere og komme med sine innspill, som er godt kjent fra før.

April

Kritikere som Høyres Olve Grotle, MDGs Rasmus Hansson og SVs Torgeir Knag Fylkesnes sitter i Næringskomiteen og vil der få rikelig anledning til å utdype sine primærstandpunkter, før det er tid for å inngå møte virkeligheten og gå i forhandlinger. I alle fall om ambisjonen er et bredt politisk forlik. Komiteen skal senest 18. april legge frem sin innstilling, og saken er foreløpig satt til behandling i Stortinget 29. april.