MS Skårongen

NY BÅT: Dette er den tredje Selfa-båten skolen tar i bruk til undervisningsformål

Ny skolebåt med fokus på lavutslipp

Elevene på Senja videregående skole kan nå ta i bruk en splitter ny og unik skolebåt, bygd ved Selfa Arctic AS.

Dette er den tredje Selfa-båten skolen tar i bruk til undervisningsformål. Den første, en Selfa Kystsjark 26, ble kjøpt i 2000, mens den andre, en 35 fots kystsjark, ble bygd i 2003. Den har frem til nå vært brukt i undervisning på naturbruk (VG1) og fiske og fangst (VG2).

Fornøyd med nybåten

– Vi er meget godt fornøyd med «Skårongen». Selfa har levert et meget avansert fartøy – miljøvennlig og fremtidsrettet. Det sier prosjektleder hos Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK), Jan Tore Eriksen.

FORNØYD: Prosjektleder i TFFK, Jan Tore Eriksen (tv) og lærer ved Senja vgs, Kjetil Ronesen, er fornøyd med den nye skolebåten.

Lærer ved Senja videregående skole, Kjetil Ronesen, sier seg enig.

– Ut fra det vi planla for og slik den ble, så ser den bra ut. Båten er godt tilrettelagt for både grunnleggende opplæring i sjømannskap, fiske og navigasjonstrening for elevene på VG1 naturbruk, VG2 fiske og fangst og VG2 akvakultur. Dette utgjør 90 elevplasser, og alle klassene har hatt full oppfylling i mange år nå, forteller han.

Skreddersydd hybridbåt

De forteller at båten er et undervisningsfartøy som er skreddersydd til formålet. Den er utrustet med den mest moderne instrumenteringen for opplæring innen navigasjon og fiskeriformål.

I prosessen med utvikling av nytt skolefartøy har det vært et høyt fokus på lave utslipp. «Skårongen» er et miljøvennlig hybrid fartøy med batterikapasitet for å kunne gjennomføre en hel dag på fiskefeltet, inkludert gangtid, kun ved bruk av batteridrift.

– Etter det vi kjenner til har båten den største batteripakken montert i denne type fartøy, legger Eriksen til.

STOR INTERESSE: Det var stor interesse for nybåten hos både elever og ansatte ved Senja vgs.

Kan føre levende fisk

Båten er ferdig utrustet for drift med garn og tre juksamaskiner med snikhaler. Den kan enkelt rigges om til line- eller teinedrift, og det følger med komplett utstyr for linefiske.

– Siden vi har kran er det også mulig å fiske med både teiner og ruser, selv om det ikke er spesielt tilrettelagt for det, forteller Kjetil Ronesen, lærer ved Senja videregående skole,

Det er installert egen ismaskin for produksjon av is, og tilrettelagt for føring av levendefisk i rom.

Kontrahert i 2020

Den nye kystsjarken ble kontrahert av Troms og Finnmark fylkeskommune i 2020, etter en stor anbudskonkurranse der det skulle gis tilbud på ett fartøy til Senja vgs og ett til naturbruk og fiskerilinja ved Nord-Troms vgs avd Skjervøy.

Skolebåten har en prislapp på 16 millioner kroner. Selfa Arctic AS vant kontrakten med Senja vgs, mens den andre sjarken ikke ble bestilt siden anbudene var for dyre i forhold til fylkeskommunens budsjettramme.