FLOTT STORT NYBYGG: "Myggenes" er et flott fartøy som kan fiske både konsumfisk og industrifisk.

«Myggenes» kan bli norsk med omstridt medeier

Den nye tråleren «Myggenes» ligger uvirksom ved kai i Skagen. Et selskap tilhørende fiskebåtrederen Henning Kjeldsen står registrert som eier. Men Kjeldsen hevder han ikke eier båten. Mye kan tyde på at Kjeldsen gjør et nytt forsøk på å bli «fisker» i Norge.

Hebjar Holding AS eier Lindesnes Fiskeriselskap AS. Selskapet Hebjar Holding som ble etablert i mars i fjor var inntil i juli i eid 40 prosent av Henning Kjeldsen. Da han ikke fikk lov til å eie i noe norsk fartøy av Fiskeridirektoratet, ble eierskapet endret slik at Bjørn Wilhelm Kjellby fra Lyngdal og Arild Andre Ludvigsen i Nittedal ble eiere.

Bakgrunnen for at Henning Kjeldsen ble nektet å eie i norsk selskap var at han ble dømt for kvotejuks i dansk rett. Selv om dommen ikke var rettskraftig besluttet Fiskeridirektoratet og Nærings- og Fiskeridepartementet likevel at han ikke fikk lov til å eie 40 prosent i Hebjar Holding AS.

Blankt frifunnet for anklagene

I høst ble Kjeldsen blankt frifunnet i det som tilsvarer norsk lagmannsrett. Danske påtalemyndigheter har bestemt seg for at saken ikke skal ankes da det ikke er juridisk grunnlag for det. I Danmark fremstår det hele som en skandale hvor politikere og embetsverk har forsøkt å vaske sine hender. Det er de som er ansvarlig for å ha innført et lov- og regelverk som er mangelfullt.

Kjeldsens selskap eier «Myggenes»

BLITT LIGGENDE VED KAI: Det flotte nybygget har ikke vært i drift etter av det ble overlevert fra verftet.

Nå eier Henning Kjeldsen, selv om han ikke vedkjenner seg eierskapet når han kontaktes av Kystmagasinet, den store nye tråleren «Myggenes».

Den 12. januar er det søkt om eierendring i Hebjar Holding AS. Kystmagasinet har bedt om innsyn i dokumentet og vil om dette er en ny søknad om lov for Henning Kjeldsen til å eie 40 prosent i et norsk fartøy, komme tilbake til dette.

I slutten av november leverte Karstensen Skibsværft i Skagen tråleren «Myggenes» til det danske rederiet Lynge Fiskeri ApS. Tråleren som er 36 meter lang og 11 meter bred har siden den ble levert ligget uvirksom til kai i Skagen. Det er også allment kjent i danske fiskerikretser at rederiet neppe har verken nok kvoter eller finansielle ressurser til å drifte og betale ned fartøyet.

Vil ikke vedkjenne seg eierskap

UKJENT MED EIERSKAPET: Henning Kjeldsen er ukjent med at han eier "Myggenes".

I desember skiftet tråleren eier. Fra 28. desember er tråleren eid av Gitte Henning Pelagic A/S i Skagen. Dette selskapet eies 90 prosent av Henning Kjeldsen Holding A/S. Når vi henvender oss til Kjeldsen er han lite meddelsom. Men han opplyser at han at han ikke eier fartøyet, men har hørt at det er solgt.

Det er Advokatfirmet Espersen i Frederikshavn som anmeldt (tinglyst) skjøtet i dansk skipsregister. Advokatfirmaet har i mange år vært Henning Kjeldsens advokat og rådgiver.

Det kan bli vanskelig å selge «Myggenes» til dansk reder. Det er overkapasitet i deler av flåten og flere danske fartøy er det siste året solgt ut av Danmark.

Lynge Fiskeri har fått gamlebåten tilbake

I 2020 kjøpte Lynge Fiskeri ApS fartøyet «Karen Nielsen» og endret navnet til «Myggenes». 18. januar overtok rederiet Karen Nielsen ApS fartøyet «Frida Amalie». Samme dato overtok Lynge Fiskeri ApS sitt tidligere fartøy «Myggenes». Dette er eet 27,25 meter langt, 9,99 meter bredt fartøy bygget ved verftet Rigas Kugu Buvetava i Latvia i 2017. Karen Nielsen ApS fisker med «Frida Amalie». Dette fartøyet har en lengde på 29,95 meter og ble bygget ved Vestværftet ApS i Hvide Sande i 2002.

Det er Henning Kjeldsen sitt advokatfirma som har anmeldt endringene i eierskap for de tre fartøyene til dansk skipsregister.

Spørsmålet er om Kjeldsen planlegger å bruke nye «Myggenes» til fiske på danske kvoter, eller om det selges ut av Danmark. Skulle planen være å fiske på danske kvoter er det ingen grunn til å ha det liggende ved kai.

Nye «Myggenes» er i spill

Det skal ha vært vist interesse for fartøyet fra redere på de britiske øyer. Men det mest sannsynlige scenarioet ser nå ut til at fartøyet blir solgt til Norge. Det er presedens for at utenlandske interesser kan eie opp til 40 prosent i norske fiskefartøy. Da skal det en god begrunnelse til for at Nærings- og Fiskeridepartementet skal nekte Henning Kjeldsen etter at han ble blankt frifunnet.

Det er flere redere i Norge som kan være interessert i denne flotte tråleren. Kan de ha Henning Kjeldsen på eiersiden vil de redusere kapitalbehovet kraftig. Men foreløpig vil ikke Kjeldsen en gang vedkjenne seg at han eier skipet, tross at det tinglyst skjøte i Gitte Henning Pelagics navn.

Kystmagasinet har kontakt flere redere og fiskere som burde ha kunnskap om hva som skal skje med «Myggenes». Men ingen ønsker å si noe.