PINLIG: – Pinlig dobbeltspill – og truende for samarbeidet, sier f.v. leder Kåre Heggebø og generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag.

Fiskarlaget beskylder havvindnæringen for dobbeltspill: – Vil øke konfliktnivået

– Havvindnæringen dobbeltkommuniserer og har lagt frem en rapport som mangler både legitimitet og troverdighet. Det sier lederen og generalsekretæren i Norges Fiskarlag i en uttalelse.

Publisert Sist oppdatert

I går presenterte havvindnæringen en utredning av områder de mener kan åpnes for havvind på norsk sokkel. Rapporten peker på ti ganger mer areal enn vindkraftnæringen tidligere har formidlet til politikere og andre, og som regjeringen har lagt til grunn for sitt arbeid.

– Gjør samarbeid vanskelig

Nå reagerer Fiskarlaget på det de mener er dobbeltspill. Fiskarlagets to toppledere mener dokumentet som er ble lagt frem er en avsporing som gjør samarbeidet mellom fiskeri og havvind vanskelig.

– Norges Fiskarlag forholder seg til regjeringens prosess for vurdering av områder for havvind, og det hadde vi forventet at også havvindnæringen ville gjøre. Rapporten vil øke konfliktnivået betraktelig, og bør umiddelbart trekkes tilbake, sier leder Kåre Heggebø og generalsekretær Sverre Johansen.

Ikke tatt hensyn til fiskeriene

Det er interesseorganisasjonen Norwegian Offshore Wind som i samarbeid med vindkraftselskapene Source Galileio, Equinor, Deep Wind Offshore og Hafslund har gitt Multiconsult i oppdrag å lage rapporten. I alt 46 områder langs norskekysten pekes på som egnet for havvind.

I arbeidet synes det ikke som at hensynet til fiskeri er godt vektlagt, til tross for at havvindselskapene har stilt seg bak regjeringens lovnad om at viktige fiske- og gyteområder skal skjermes mot vindkraftutbygging.

– Norwegian Offshore Wind hevder at områdene som er identifisert er områder med lavt konfliktpotensial. Dette er rett og slett villedende kommunikasjon, og har ingen rot i virkeligheten ut på havet, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

– Ekstremt lite konstruktivt bidrag

– Rapporten legges frem to dager etter at interesseorganisasjonen Offshore Norge fremhevet samarbeidet med oss i fiskeri, og hyllet myndighetenes fremdrift i havvindarbeidet under regjeringens havkonferanse i Bergen. Samtidig er det kun en ukes tid til NVE vil legge fram sine forslag til nye potensielle vindkraftområder basert på oppdraget fra regjeringen. Dette er derfor et ekstremt lite konstruktivt bidrag i den videre prosessen, sier leder Heggebø.

– Vi har som organisasjon lagt ned et formidabelt arbeid for å bidra til konstruktiv dialog med havvindnæringen de siste årene. Dette er et alvorlig skudd for baugen for hele dette samarbeidet. Vi er rett og slett svært bekymret for den videre samarbeidsprosessen, sier generalsekretær Sverre Johansen i Fiskarlaget – og påpeker at sameksistens ikke kan programmeres fra et skrivebord, slik Multiconsult tilsynelatende har gjort.

Skaper ikke tillit

Fiskarlagstoppene anklager havvindnæringen for fullstendig mangel på respekt, og oppfordrer næringen til å forholde seg til myndighetenes retningslinjer.

– Samarbeid bygger på tillit. Dette skaper ikke tillit, understreker Johansen.

– Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) er i sluttfasen med sitt forslag til hvilke havområder som skal kunne åpnes for havvind på norsk sokkel. Det er både utidig og uforståelig at havvindnæringen åpenlyst forsøker å komme NVE i forkjøpet, sier Johansen som gjentar at regjeringen må avvise rapporten.

– Med denne type dobbeltspill undergraver havvindbransjen sin egen troverdighet og viser en fullstendig mangel på respekt for uttalte ambisjoner om sameksistens og godt samarbeid. Norges Fiskarlag forholder seg til myndighetenes arbeid for vurdering av arealer. Det oppfordrer vi på det sterkeste også havvindnæringen om å gjøre, avslutter Kåre Heggebø.