ØKER KVOTENE: ICES Anbefaler å øke torskekvotene i Nordsjøen, den østlige Engelske kanal og Skagerrak kraftig for 2023. Årsaken er en økning i bestanden.

Foreslår kraftig økning i kvotene på nordsjøtorsk

ICES anbefaler at kvoten på fangst av torsk i Nordsjøen, den østlige engelske kanal og Skagerrak økes kraftig for 2023.

Publisert Sist oppdatert

Den største endringen i årets kvoteråd gjelder nordsjøtorsken. ICES anbefaler at fangsten av torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak i 2023 ikke overstiger 22 946 tonn.

Økning på 60 prosent

Det er en oppgang på hele 60 prosent fra kvoterådet i fjor.

– Bakgrunnen er at det er en relativt god årsklasse (2019) som er kommet inn i gytebestanden, og som nå er blitt så stor at det gir utslag på rådet. Når bestanden er litt større, blir det også forsvarlig å ta ut en større prosentdel, forklarer Bjarte Bogstad, som representerer HI i den rådgivende komiteen i ICES.

– Ikke friskmeldt ennå

Bestanden av torsk i Nordsjøen har lenge vært i dårlig forfatning, og forskerne har gitt restriktive kvoteråd for å ta vare på bestanden. Bogstad vil ikke friskmelde pasienten, men mener det er positivt at forvaltingen de siste årene ser ut til å ha hatt effekt.

Gjelder også seien

Også for sei gir årets kvoteråd et positivt signal. ICES anbefaler at fangstene av sei i Nordsjøen, ved Rockall, vest av Skottland, i Skagerrak og Kattegat ikke overstiger 58 912 tonn.

Det er en økning på vel 18 prosent prosent fra kvoterådet for 2022. Da hadde kvoterådet gått nedover flere år på rad.

– Endringen skyldes blant annet at fangsten i 2021 var noe lavere enn kvoten. Dessuten er gytebestanden regnet til å være noe høyere, sier Bjarte Bogstad.

– Det er bra at nedgangen har stoppet opp, og det nå ser ut til å gå rett vei. Men det er fortsatt grunn til å være forsiktig, legger han til.