Kvoteråd for 2025

Kysttorsk

Nedgang i kvoterådet for kysttorsk i nord

Det Internasjonale havforskningsrådet (ICES) foreslår nedgang i kvoterådet for kysttorsk i nord neste år.

Publisert Sist oppdatert

Årets kvoteråd for kysttorsk nord for 67°N ble revidert i mai, fra 26 612 tonn til 27 987 tonn. Rådet for 2025 innebærer en liten nedgang, sammenlignet med det reviderte rådet for 2024. Rådet er at fangsten i 2025 ikke bør overstige 26 672 tonn.

– Det ble fisket betydelig mer enn forventet i fjor, særlig av yngre fisk like under det nye minstemålet som trådte i kraft i januar 2024. Kort sagt er fiskepresset på kysttorsk fortsatt for høyt, sier bestandsansvarlig Johanna Fall i en pressemelding.

Det nye minstemålet er ett av flere reguleringstiltak som er innført for å få ned fiskepresset på kysttorsken. Disse reguleringene har ingen direkte kobling med nedgangen i årets råd.

– Vi har også gjort en evaluering av den nye høstingsregelen. Dette var gjenstående arbeid fra den opprinnelige evalueringen for to år siden, og innebærer at høstingsregelen nå kan brukes ved lavere gytebestandsstørrelser enn tidligere. Fiske i henhold til høstingsregelen er vurdert som bærekraftig for bestanden helt ned til den laveste gytebiomassen som er observert historisk – i underkant av 50 000 tonn. I årets bestandsvurdering ble gytebiomassen i 2024 anslått til cirka 61 000 tonn, forteller Fall.

Kysttorskrådet omfatter både yrkesfiskere og fritids- og turistfiske.