HAVETS DØGN: Nytt styre i Havets døgn, nå er de i full gang med å planlegge høstens studentevent. Fv Katrine Lindmark (leder), Aleksander Sundstrøm (markedsansvarlig) og Brynjar Kvernstad (nestleder).

Disse har ansvar for neste Havets døgn

BODØ: Høstens viktigste møteplass for studentene ved Nord universitet, Havets døgn, er under full planlegging.

Som tidligere år blir det bedriftstands, foredrag og mingling med sjømatlunsj, med bankett og gallamiddag på kvelden.

Bygge nettverk

– Dette er en arena hvor man får samlet sjømatnæringen, bedrifter og studenter, som arrangeres av studentene selv. Her får studentene snakke med bedriftene, få kjennskap til dem og bygge nettverk. Også handler det om for bedriftene å bli kjent med studentene. Det handler om å selge seg inn hos hverandre, sier leder Katrine Lindmark, nestleder Brynjar Kvernstad og markedsansvarlig Aleksander Sundstrøm.

Karrieredag for alle studenter

De går alle tre første året i havbruksdrift og ledelse ved Nord Universitet i Bodø.

– Arrangementet er åpent for alle studenter, også for de som ikke går havbruksdrift og ledelse. Det skal være en arena for alle studenter, forteller de.

– For oss handler det også om å markedsføre studiet, ikke bare arrangementet, legger Lindmark til.

Dato er allerede satt til 19. oktober for årets karrieredag, som i år legges til Ramsalt (Quality Hotell).

God lærdom

Hvert år velges det nytt styre til Havets døgn. Dette velges av det avtroppende styre, etter søknad og intervjurunde.

I vinter ble Lindmark, Kvernstad og Sundstrøm, sammen med fem andre studenter, valgt inn i det nye styret til arrangementet.

Lindmark forteller at det i starten var liten interesse for å stille i årets styre, men etter hvert var det flere som meldte sin interesse.

– Mange nedprioriterte nok dette på grunn av all jobb med studiene. Men det er en kjempebra lærdom å ta med seg videre, og arrangementet blir bra når vi står sammen og drar i samme retning, sier de tre styremedlemmene.

Jakter sponsorer

De er nå i full gang med planlegging, profilering og jakten på sponsorer av arrangementet.

– Responsen fra bedriftene i fjor var veldig bra, og interessen for å delta også i år var positiv. Vi skal nå gå i gang med å sette tema, foredragsholdere og sponsorer. Det er de som gjør hele dagen mulig for oss, forteller Lindmark.

I fjor deltok 23 bedrifter og over 300 studenter var innom arrangementet på dagtid. De satser derfor på like mange bedrifter og deltakere til høsten.

Nytt styre

Det nye styret i Havets Døgn består av: Katrine Lindmark (leder), Brynjar Kvernstad (nestleder), Cornelia Lade og Celia Hoff (bedriftsansvarlig), Ingrid Skjei og August Helland Iversen (arrangementsansvarlig) og Aleksander Sundstrøm og Markus Brenne Alkanger (markedsansvarlig).