Snurrevadfiske. Arkivfoto.
Snurrevadfiske. Arkivfoto.

Godt notfiske etter sei i nord

Godt seifiske på Vest-Finnmark preget fisket den siste uka. Det ble fisket nesten 4000 tonn sei til en verdi i overkant av vel 33 millioner kroner.

Publisert

Det melder Norges Råfisklag i sin fiskerimelding for uke 23.

Den største aktiviteten av seifisket var i Vest-Finnmark der det ble levert 2395 tonn fersk sei, primært fisket på not (1894 tonn). Men også en liten andel (406 tonn) ble tatt på snurrevad.

I Råfisklagets øvrige områder, Øst-Finnmark, Troms, Vesterålen, Lofoten, Sør-Trøndelag og Nordmøre, var det levert mindre kvanta fersk sei.

Snittprisen per kilo har i forrige uke ligget på kr 15,32 for sei over 2,3 kg (sløyd uten hode), mens sei mellom 1,2 og 2,3 kg lå snittprisen på kr 14,43.

For sei levert rund (opp til 1,6 kg), som utgjorde størsteparten av leveransene sist uke, var snittprisen på kr 8,12.

Den totale omsetningen i Råfisklagets område sist uke var på 255 millioner kroner, som også er inkludert landinger for 28 millioner kroner fra tre russiske frysetrålere, med 1170 tonn fisk – i hovedsak torsk.