KVOTE for nordøstarktisk sei er fastsatt for 2023.
KVOTE for nordøstarktisk sei er fastsatt for 2023.

Kvote for nordøstarktisk sei er fastsatt

Kvoten for nordøstarktisk sei for 2023 er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei til på 226 794 tonn i 2023.

Totalkvoten er lik kvoterådet fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Dette er en økning på 15 prosent fra årets kvote på 197 212 tonn.

Bestanden er godt over føre-var nivå. Rådet har vært stabilt de senere årene.

Sei nord for 62 grader nord er en norsk bestand. Norge fastsetter derfor totalkvoten uten forhandlinger med andre stater.