HOVEDKONTOR: HIs hovedkontor i Bergen.

Blir ny digital direktør i Havforskningsinstituttet

Linn Cecilie Moholt blir ny digital direktør i Havforskningsinstituttet (HI).

Moholt har sin første arbeidsdag på HI 1. mars, og kommer fra stillingen som seksjonsleder IKT i Bane NOR.

Den perfekte jobben!

Hun ser med stolthet og glede frem til nye utfordringer på HI.

– Jeg er ydmyk ovenfor den enorme kompetansen til mine kommende kollegaer. His samfunnsoppdrag er veldig motiverende for meg. Jeg ser frem til å bidra til videre digitalisering av et så viktig område. Innsikt i data fra havet er avgjørende for å forstå klimaendringer, overfiske og forurensning – kunnskap vi trenger for å kunne arbeide for en bærekraftig fremtid. For meg er dette virkelig den perfekte jobben, uttaler Moholt i en nyhetssak på His nettside.

NY DIREKTØR: Linn Cecilie Moholt blir ny digital direktør i HI.

Styrke digitaliseringen

Moholt vil få det øverste ansvaret for HI Digitalt, som har seksjonene IT, Norsk marint datasenter og Digital utvikling, og skal styrke digitaliseringen av HIs havdata i tråd med instituttets strategiske satsinger.

Nils Gunnar Kvamstø, Havforskningsdirektør, er fornøyd med å få Moholt til HI, og sier i en kommentar på nettsiden at Moholt har en profil som vil sikre god fremdrift i HIs strategiske satsinger.