MYE SEI: – Det er for tiden god tilgjengelighet på sei, samtidig som innblandingen av torsk er økende, melder Råfisklaget.
MYE SEI: – Det er for tiden god tilgjengelighet på sei, samtidig som innblandingen av torsk er økende, melder Råfisklaget.

Gode fangster av sei - til like gode priser

Omsetningen av fersk sei har økt med 24 prosent fra uke en til uke to, og utgjorde 3 587 tonn sist uke.

Publisert Sist oppdatert

Verdien for den samlede omsetningen av sei var på 46,3 millioner kroner, opp fra 38,4 millioner kroner uka før.

Økende innblanding av torsk

– Det er for tiden god tilgjengelighet på sei, samtidig som innblandingen av torsk er økende, melder Råfisklaget.

1 756 tonn ble omsatt i Vesterålen, til en verdi av 22,7 millioner kroner. Deretter følger Troms med 731 tonn, Vest-Finnmark med 539 tonn og Øst-Finnmark med 145 tonn.

Snittpris på 17,44 kroner kiloen

For Lofoten, Helgeland og Trøndelag/Nordmøre ble det levert henholdsvis 271, 60 og 84 tonn sei.

Det meste ble tatt på snurrevad og garn i alle områdene. Mens snittprisen på sei, sløyd uten hode, var på 17,44 kroner per kilo.