LETER: Makrellfisket foregår hovedsaklig langs kysten for tiden, mens havflåten må lete mer.

Fortsatt stor aktivitet i makrellfisket

Gode makrellfangster for flåten på kysten, mens havflåten måtte slite mer for å finne makrellen.

Publisert

Det var fortsatt stor deltagelse i makrellfiske for alle fartøygrupper sist uke. Det vil fortsatt være stor deltagelse fra havflåten fremover, mens for den minste flåten, som fisker på kysten, vil aktiviteten avta ettersom flere er i havn med sine kvoter. Det melder Sildesalgslaget på sine nettsider.

Mye makrell på kysten

De kunne melde om mye makrell på kysten fra Nordmøre og sør til Rogaland. Det tydet godt for den minste kystflåten, der dorgflåten hadde veldig gode fangster.

Den største flåten lenger ute i havet hadde litt vanskeligere fangstforhold. Mye kjøring fra Vikingbanken og nordover for deler av flåten i løpet av uka, før båten igjen trakk inn i Nordsjøen - i området fra Vikingbanken og sør til Heimdal.

Variabel størrelse

Det meldes om at makrellen står spredt og vanskelig å se på instrumentene. Flere bruker trål om natten for å fange makrellen. Det viser innmeldte kvantum på 6 700 tonn fanget på trål fra havflåten.

Totalt ble det innmeldt 20 900 tonn makrell, fordelt på 12 100 tonn fra ringnot, 5 600 tonn fra kyst, 800 tonn fra SUK og 2 400 tonn fra trål. Størrelsen varierer derimot mye. Mens man på kysten fisker makrell med snittvekter på under 300 gram, varierer vekten fra 370 til over 500 gram for havflåten. Snittvektene her lå på 415 gram.

Bra kvantum sild

Sildelaget melder for øvrig om et bra kvantum nordsjøsild, på 13 100 tonn. Der 9 700 tonn kom fra ni utenlandske fartøy, og resterende 3 400 tonn ble fisket av norske båter.

De utenlandske båtene har fisket sild med størrelser fra 195 til 225 gram, og fangstene til de utenlandske båtene har ideell rognmodning for rognproduksjon. Disse fangster er tatt i tre ulike felt; ett felt rundt Orknøyene, ett øst av Peterhead og det sørligste er øst av Englandskysten (rundt N 54⁰).

Stor snittvekt

De norske båtene har i all hovedsak fisket på Vikingbanken. Her er silda stor og med snittstørrelser på opp til 260 gram. For den norske flåten gjenstår det nå bare 9 700 tonn av kvoten på 130 060 tonn.

Det er også meldt inn 540 tonn øyepål, 300 tonn kolmule, 140 tonn hestmakrell og noen få tonn strømsild.