STORKVEITE: En av kveitene som ble tatt denne uka, ombord hos Kjell Ingebrigtsen på Fugløyfisk. Som mannskap har Fiskarlagets forhenværende leder med seg skole-eleven Julian Steinsvold som også var praksiselev under skreifisket, samt Olaf Pedersen.

Havets dronning dominerte i uke 46

Kveite-kvantumet er det høyeste ukekvantumet hittil i år, melder Råfisklaget. Aller størst aktivitet er det i Øksfjorden i Vest-Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Det var toppuke i kveitefisket med leveranse på hele 140 tonn fersk kveite i uke 46, melder Råfisklaget i sin ukerapport.

Fisket 140 tonn

Fangsten av fersk kveite i uke 46 utgjorde hele 140 tonn til en verdi av 8 millioner kroner.

– Dette er en økning fra 116 tonn i volum og fangstverdi på 6,7 millioner kroner fra uken før.

Kveite-kvantumet er det høyeste ukekvantumet hittil i år.

Mest lengst nord

Fordelt per sone er det levert 55 tonn i Vest-Finnmark, Troms har 33 tonn og 28 tonn i Lofoten/Salten. I resterende soner er det levert til sammen 9 tonn.

Størst aktivitet er det i Øksfjorden, der det er tatt i mot 31 tonn av totalen, deretter følger Bergsfjorden med 15 tonn, kvanta under 7 tonn per kjøpersted deretter.