LITE PÅKJENNING: Kleppstad er et eksempel på en molo med så lite påkjenning at trærne har fått begynt å vokse seg høye.

Kartlegger tilstanden til fiskerihavnene

Kystverket har gått i gang med å kartlegge tilstanden på 400 statlige fiskerihavner.

Kartleggingen skal være ferdig i 2024, og Kystverket gjennomfører denne kartleggingen for å legge en langsiktig plan for vedlikehold og reparasjoner av anleggene.

Befaringer og dronemåling

- Vi vurderer blant annet hvorvidt anleggene er tilpasset den fremtidige påvirkningen av klimaendringer. Kartleggingen er gjort gjennom befaringer og omfatter også dronemåling, og vil danne grunnlag når vi planlegger fremtidige oppgraderinger av infrastrukturen. Den gir oss en oversikt over behov for vedlikeholdet slik at vi kan legge en langsiktig plan for vedlikehold og reparasjoner, samt legge innsatsen til de mest prekære behovene først, sier Jostein Bøhlerengen Moe, avdelingsleder for utbygging i Kystverket, i tilknytning til saken.

STORE SKADER: Dverberg er et eksempel på en kai med store skader, rust og utvasking av betong.

Startet tilbake i 2022

De 400 statlige fiskerihavnene som nå Kystverket kartlegger tilstanden på, omfatter totalt 656 moloer og 241 kaier. I 2022 ble tilstanden i 41 fiskerihavner kartlagt fordelt på 65 moloer og 18 allmenningskaier i Finnmark.

- Dette er et arbeid som ble igangsatt tilbake i 2022, som del av at fiskerihavneansvaret ble tilbakeført til staten og Kystverket. Målet med arbeidet er å kartlegge og dokumentere tilstandsgraden på kaier og moloer som tilhører Staten, og danne grunnlag for prioritering av vedlikeholdsarbeidet på disse objektene i årene som kommer, kan Moe opplyse til Kystmagasinet.

Kartlegge alle fiskerihavner

I 2023 er tilstanden i 182 fiskerihavner kartlagt fordelt på Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Nordland og Troms fylke. Dette omfatter totalt 264 moloer og 90 kaier opplyser Kystverket på sin nettside.

- Ved utgangen av 2023 var vi ferdig med tilstandskartlegging av 55 prosent av fiskerihavnene. De resterende 177 havnene med 327 moloer og 133 kaier ligger i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag fylke. Planen er å bli ferdig med tilstandskartleggingen i løpet av inneværende år, opplyser Moe via Kystverkets nettside.

GOD KAI: Alsvåg er et eksempel på en god kai der det nå er lite vedlikeholdsbehov.

Tilstandsgrad

Status ved årsskiftet er at det er registrert 323 moloer, der 11 av dem er vurdert til i dårlig stand (tilstandsgrad 3), 107 er vurdert til brukbar stand (tilstandsgrad 2), 172 er vurdert til god stand (tilstandsgrad 1) og 33 til meget god stand (tilstandsgrad 0).

Det er registrert 107 allmenningskaier, og av dem er 18 vurdert til dårlig stand, 43 er vurdert til brukbar stand, 42 er vurdert til god stand og 4 til meget god stand.

Tilbakeført Kystverket

Ved oppstart av kartleggingen var det for ordens skyld 400 statlige fiskerihavner, med eierskap fordelt på både fylker og Kystverket. I ettertid har ansvaret for de statlige fiskerihavnene blitt tilbakeført til Kystverket.

Da ble de fleste fiskerihavnene tilbakeført til Kystverkets eie, med noen unntak. Noen av fiskerihavnene har også blitt avhendet, slik at antallet var redusert til 376 statlige fiskerihavner ved siste årsskiftet opplyser Kystverket.